Епістолярій Григора Тютюнника: проблема стосунків з матір’ю

Yana Parheta

Анотація


Аналізується епістолярій Григора Тютюнника з урахуванням психопоетологічного підходу. Увага зосереджена на розгляді листів Ганни Михайлівни до сина, які дають змогу простежити зародження образи сина на матір і складні взаємини між ними в подальшому. Проаналізовані листи письменника до дружини та друзів, що оприявлюють складнощі у взаєминах між Григором Тютюнником та Ганною Михайлівною. Припускаємо, що складні відносини Гр. Тютюнника з матір’ю знайшли певне відображення в художніх творах письменника. Перспективою дослідження вважаємо кореляції особистісного та художнього в мегатексті митця. 


Ключові слова


Григір Тютюнник; епістолярій; психопоетологічний підхід; психоструктура особистості; едіпів комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev M. P. Pis'ma I. S. Turgeneva. In: Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochinenii i pisem [Complete works and letters]. Moscow, 1978, vol. 1, pp. 320–346. (in Russian).

Vichna zahadka liubovi: Literaturna spadshchyna Hryhora Tiutiunnyka. Spohady pro pys′mennyka [An eternal mystery of love : is the Literary inheritance of Hryhir Tyutyunnik. Remembrances are about the writer]. Kyiv, 1988, 495 p. (in Ukrainian).

Kotsiubyns′ka M. Kh. Lysty i liudy: rozdumy pro epistoliarnu tvorchist′ [Letters and people: reflections are about epistolary creation]. Kyiv, 2009, 584 p. (in Ukrainian).

Kurylo L. M. Epistoliarii Olesia Honchara i tvorcha indyvidual′nist′ pys′mennyka [Letters of Oles Gonchar and creative individuality of writer]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian literature). Kyiv national university. Kyiv, 2006, 17 p. (in Ukrainian).

Mykhyda S. P. Modern d'Ukraine: osobystist′ – mehatekst – poetyka [Modern d'Ukraine: personality – megatekst – poetics]. Kirovohrad, 2013, 336 p. (in Ukrainian).

Mykhyda S. P. Psykhopoetyka ukraïns′koho modernu: Problema rekonstruktsiї osobystosti pys′mennyka [Psychopoetic of Ukrainian modern: Problem of reconstruction of personality of writer]. Kirovohrad, 2012, 352 p. (in Ukrainian).

Nytchenko D. V. Lysty pys′mennykiv : literaturniі ohliad [Letters of writers : to literary review]. Mel′born, 1992, 187 p. (in Ukrainian).

Sviatovets′ V. F. Epistoliarna spadshchyna Lesi Ukraïnky [Сorrespondence heritage of Lesya Ukrainian]. Kyiv, 1981, 184 p. (in Ukrainian).

Tarnashyns′ka L. B. Ukraïns′ke shistdesiatnytstvo: profili na tli pokolinnia: (istoryko-literaturnyі ta poetykal′nyі aspekty) [Ukrainian of the period of the sixties: types are on a background a generation: (historical and literary and poetik’s aspects]. Kyiv, 2010, 632 p. (in Ukrainian).

Tiutiunnyk Hryhir. Buty pys′mennykom: shchodennyky, zapysnyky, lysty [To be a writer: diaries, notebooks, letters]. Kyiv, 2011, 440 p. (in Ukrainian).

Tiutiunnyk Hryhir. Obloha: Vybrani tvory [Siege: Works are chosen]. Kyiv, 200, 584 p. (in Ukrainian).

Chernenko O. Koly slova ozhyvaiut′. Spomyny pro Hryhoriia ta Hryhora Tiutiunnykiv [When words come back to life. Memories are about Hryhorij and Hryhir Tiutiunnyk]. Vitchyzna, 1999, no. 7–8, pp. 135–139. (in Ukrainian).

Shuhai O. „Use zhyve – teple...”: Nove pro Hryhora Tiutiunnyka [„All living – warm…”: New about Hryhir Tiutiunnyk]. Kyiv, 2006, 226 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев М. П. Письма И. С. Тургенева / М. П. Алексеев // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. / И. С. Тургенев. – М. : Наука, 1978. – Т. 1. – С. 320–346.

 

Вічна загадка любові : Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника / [упоряд. А. Шевченко]. – К. : Рад. письменник, 1988. – 495 с.

 

Коцюбинська М. Х. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / М. Х. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 584 с.

 

Курило Л. М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Л. М. Курило. – К., 2006. – 17 с.

 

Михида С. П. Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика / С. П. Михида. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 336 с.

 

Михида С. П. Психопоетика українського модерну: Проблема реконструкції особистості письменника : [монографія] / С. П. Михида. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2012. – 352 с.

 

Нитченко Д. В. Листи письменників : літературній огляд / Д. В. Нитченко. – Мельборн : Ластівка, 1992. – 187 с.

 

Святовець В. Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки / В. Ф. Святовець. – К. : Вища школа, 1981. – 184 с.

 

Тарнашинська Л. Б. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти) / Л. Б. Тарнашинська. – К. : Смолоскип, 2010. – 632 с.

 

Тютюнник Г. Бути письменником: щоденники, записники, листи / Григір Тютюнник ; [передм., упорядкув. О. Неживого]. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 440 с.

 

Тютюнник Г. Облога : вибрані твори / Григір Тютюнник ; [передм. та примітки В. Дончика]. – 3‑тє вид. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2005. – 584 с.

 

Черненко О. Коли слова оживають. Спомини про Григорія та Григора Тютюнників / Олена Черненко // Вітчизна. – 1999. – № 7–8. – С. 135–139.

 

Шугай О. „Усе живе – тепле…”: Нове про Григора Тютюнника / О. Шугай. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська акад.”, 2006. – 226 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Yana Parheta

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine