Героїзм versus святість: до проблеми міфологізму в літературознавчій рецепції життєвого й творчого шляху Лесі Українки

Galyna Levchenko

Анотація


Здійснюється історіографічний огляд літературознавчих праць, у яких простежується формування, трансформація і постмодерна деконструкція „агіографічного” та „героїчного” міфів життєвого й творчого шляху Лесі Українки. З’ясовуються історико-культурні та психобіографічні підстави дослідницького міфотворення.

Ключові слова


житіє; біографія героя; дуалізм; міфотворчість; альтернативна релігія; утопія; Леся Українка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahejeva V. P. Poetesa zlamu stolit'. Tvorchist' Lesi Ukraїnky v postmodernij interpretaciї [Turn of the century poetess. Art of Lesya Ukrainka in postmodern interpretation: monograph]. Kyiv, 2001, 284 p. (in Ukrainian).

Hrabovych H. Do istoriї ukraїnskoї literatury (Doslidzhennia, eseї, polemika) [To the history of Ukrainian literature (research, essays, debate)]. Kyiv, 2003, 632 p. (in Ukrainian).

Hundorova T. ProIavlennia Slova. Dyskursiia rannioho ukraїns'koho modernizmu [Display of words. The discourse of early Ukrainian Modernism]. Kyiv, 2009, 448 p. (in Ukrainian).

Doncov D. Literaturna eseїstyka [Literary essay-writer]. Drohobych, 2009, 688 p. (in Ukrainian).

Drai-Khmara M. Literaturno-naukova spadshchyna [Literary and scientific heritage]. Kyiv, 2002, 592 p. (in Ukrainian).

Ievshan M. Krytyka; Literaturoznavstvo; Estetyka [Criticism. Literary science. Aesthetics]. Kyiv, 1998, 658 p. (in Ukrainian).

Zabuzhko O. Notre Dame d’Ukraine: Ukraїnka v konflikti mifolohii [Notre Dame d’Ukraine: Ukrainka in the conflict of mythologies]. Kyiv, 2007, 640 p. (in Ukrainian).

Zerov M. Ukraїns'ke pys'menstvo 19 st. Vid Kulisha do Vynnychenka: Lekciї, narysy, statti [Ukrainian authorship of the XIX century. From Kulish to Vunnuchenko: lectures, essays, articles]. Drohobych, 2007, 568 p. (in Ukrainian).

Коcherha S. O. Kul'turosoviia Lesi Ukraїnky. Semiotychnyi analiz textiv: monohrafiia [Kulturosofiya of Lesya Ukrainka. Semiotic analysis of the texts: monograph]. Lutsk, 2010, 656 p. (in Ukrainian).

Маkаrоv А. Piiat' etiudiv. Pidsvidomist' i mystetstvo. Narysy z psykholohiї tvorchosti [Five sketches. Subconscious and art. Essays on the psychology of creativity]. Kyiv, 1990, 285 p. (in Ukrainian).

Міrоshnychenko L. Nad rukopysamy Lesi Ukraїnky. Narysy z psykholohii tvorchosti ta textolohiї [On manuscripts of Lesya Ukrainka. Essays on the psychology of creativity]. Kyiv, 2001, 264 p. (in Ukrainian).

Polishchuk I. Mifolohichnyi horyzont ukraїns'koho modernizmu [Mythological horizon Ukrainian Modernism. Monograph]. Ivano-Frankivsk, 2002, 392 p. (in Ukrainian).

Sverstiuk I. Mit Lesi Ukraїnky [The myth of Lesya Ukrainka]. Lutsck, 2008, 36 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. П. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : монографія / Віра Павлівна Агеєва. – [2-ге вид., стереотип.]. – К. : Либідь, 2001. – 264 с.

 

Грабович Г. До історії української літератури (Дослідження, есеї, полеміка) / Григорій Грабович. – К. : Критика, 2003. – 632 с.

 

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – [видання друге, перероблене та доповнене]. – К. : Критика, 2009. – 448 с.

 

Донцов Д. Літературна есеїстка / Дмитро Донцов. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 688 с.

 

Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина / Михайло Драй-Хмара. – К. : Наук. думка, 2002. – 592 с.

 

Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Микола Євшан ; [упор. Н. Шумило]. – К. : Основи, 1998. – 658 с.

 

Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – [2-е вид., виправл.] – К. : Факт, 2007. – 640 с.

 

Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: лекції, нариси, статті / Микола Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 568 с.

 

Кочерга С. О. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів: монографія / Світлана Олексіївна Кочерга. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 656 с.

 

Макаров А. П’ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості / Анатолій Макаров. – К. : Радянський письменник, 1990. – 285 с.

 

Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки. Нариси з психології творчості та текстології / Лариса Мірошниченко. – К. : НАН України Інститут літератури імені Т. Шевченка, 2001. – 264 с.

 

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : монографія / Ярослав Поліщук. – [Видання друге, доповнене і перероблене]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

 

Сверстюк Є. Міт Лесі Українки / Євген Сверстюк. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 36 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Galyna Levchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine