Текст і сучасність. Життєва позиція „право на життя”

Halyna Shvets

Анотація


Обґрунтовується важливість та доцільність аналізу тексту з погляду життєвої позиції „право на життя”, зокрема „про-життєвої позиції”. Основними методами дослідження є спостереження та порівняння. Важливість дослідження цього питання в Україні зумовлюється впливом позиції „право на життя” на майже усі галузі сучасної науки: філософію, культуру, соціологію, етику, зокрема біоетику, психологію тощо. Актуальність дослідження полягає у: потребі визначення поняття особи та її відображення в сучасних текстах; потребі дослідження нового літературного явища – „життєствердної / життєзаперечної літератури” – у системно-жанрово-стильовому плані; потребі виявлення нових жанрових модифікацій, взаємодії жанрів, літературних родів, різних національних літератур та текстів, формування жанрових систем у літературознавчому дискурсі ХХІ століття.

Ключові слова


життєва позиція; позиція „право на життя” / „право на смерть”; „про-життєва позиція” / „за життя”; аборт; дітовбивство; евтаназія; смертна кара; самогубство; життєствердна / життєзаперечна позиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Hubers′kyi L. V., Nadol′nyi I. F., Andrushchenko V. P. Filosofiia [Philosophy]. Kyiv, 2003, 57 p. (in Ukrainian).

Hrytsak Ie. Dytyna v ukraïns′kykh narodnykh poviriakh [A child in Ukrainian folk beliefs]. Neopalyma kupyna, 1995, no. 5–6, pp. 95–96. (in Ukrainian).

Hrushevs′kyi M. Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukraïns′koho narodu [A child in the customs and beliefs of the Ukrainian people]. Materialy do ukrains’ko-rus’koi etnolohii, vol. IX. L’viv, 1907, p. 262. (in Ukrainian).

Gooding D., Lennox J. Liudyna ta ïï svitohliad: dlia choho my zhyvemo, i iake nashe mistse u sviti [Human and his/her worldview: why we live and what’s our place in the world]. Kyiv, 2007, vol. 1, 416 p. (in Ukrainian).

Zahal′na deklaratsiia prav liudyny OON [The Universal Declaration of Human Rights]. Available at: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ukr.pdf. (accessed 5 October 2012). (in Ukrainian).

Zahlada N. Pobut selians′koï dytyny : materialy do monohrafiï s. Starosillia [The life of the peasant child: Materials to the monograph of Starosillia village]. Materialy do etnolohiï. Kyiv, 1929, 179 p. (in Ukrainian).

Konstytutsiia Ukraïny [The Constitution of Ukraine]. Kyiv, 2011, 48 p. (in Ukrainian).

Kuzelia Z. Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukraïns′koho narodu [A child in the customs and beliefs of the Ukrainian people]. Materialy do ukraino-rus’koi etnolohii. L’viv, vol. VІІІ, 1906. (in Ukrainian).

Labashchuk O. V. Doslidzhennia suchasnoï fol′klornoï tradytsiï: antropolohichnyi pidkhid [Studies of modern folk tradition: an anthropological approach]. Visnyk L′vivs′koho universytetu. Seriia filol. L’viv, 2007, no. 41. pp. 284–291. (in Ukrainian).

Labashchuk O.V. Materyns′kyi memorat iak tematychnyi riznovyd nekazkovoï prozy [Maternal memorates as thematic variety of non-fairytale prose]. In: Tradytsiina kul′tura v umovakh hlobalizatsiï: problema zberezhennia i onovlennia etnichno-kul′turnoï spadshchyny [Traditional culture in the context of globalization: the problem of maintaining and updating the ethnic and cultural heritage]. Abstracts of Papers of the International Scientific Conference. Kharkiv, 2008, 278 p. (in Ukrainian).

Moklytsia M. Pokrytka v tvorchosti Shevchenka : Psykhoanalitychna interpretatsiia [Pokrytka (unwed mother) in the works of Shevchenko: Psychoanalytic interpretation]. Slovo i chas, 2000, no 3. pp. 24–31. (in Ukrainian).

UFL Membership. Available at: http://www.uffl.org/membershiplist.html (accessed 5 October 2012).

Black’s Law Dictionary. 9th ed. Bryan A. Garner, ed. St. Paul, 2009.

Embryonic Issues by Letters. Available at: http://www.nationalreview.com/articles/219059/embryonic-issues-letters (accessed 5 October 2012).

Equality in the Workplace (Summer 1998). FFL (Feminists for Life). Available at: http://www.feministsforlife.org (accessed 5 October 2012).

Evangelium Vitae Gospel of Life: Encyclical Letter on the Value and Inviolability of Human Life. His Holiness Pope John Paul II. March 25, 1995. Available at: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_en.html (accessed 5 October 2012).

Koloze Jeff. An Ethical Analysis of the Portrayal of Abortion in American Fiction: Dreiser, Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Brautigan, and Irving. Edwin Mellen Press, 2006.

Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973). Available at: http://supreme.justia.com/us/410/113/case.html (accessed 5 October 2012).

Silver Lee M. Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World. New York, 1998, 317 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Губерський Л. В. Філософія : навч. посіб. – 3‑тє вид., стер. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; [за ред. І. Ф. Надольного.] – К. : Вікар, 2003. – 57 с. – (Вища освіта XXI століття).

 

Грицак Є. Дитина в українських народних повір’ях / Є. Грицак. – Неопалима купина. – 1995. – № 5–6. – C. 95–96.

 

Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1907. – Т. IX. – C. 262.

 

Гудінг Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце у світі / Д. Гудінг, Дж. Леннокс ; груповий перекл. з рос. зі звіркою з англ. оригіналом за заг. ред. М. А. Жукалюка. – К. : УБТ, 2007. – Т. 1. – 416 с.

 

Загальна декларація прав людини ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ukr.pdf.

 

Заглада Н. Побут селянської дитини : матеріали до монографії с. Старосілля / Н. Заглада // Матеріали до етнології. – К., 1929. – 179 с.

 

Конституція України. – К. : Велес, 2011. – 48 с.

 

Кузеля З. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / З. Кузеля // Матеріали до україно-руської етнології. – Т. VІІІ.– Львів, 1906.

 

Лабащук О. В. Дослідження сучасної фольклорної традиції : антропологічний підхід / О.В. Лабащук // Вісник Львівського університету. Серія філол. Випуск 41. – Львів, 2007 – C. 284–291.

 

Лабащук О. В. Материнський меморат як тематичний різновид неказкової прози / О.В. Лабащук // Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 серпня 2008 року). – Харків : АТОС, 2008 – 278 с.

 

Моклиця М.Покритка в творчості Шевченка : психоаналітична інтерпретація / М. Моклиця // Слово і час. – 2000. – № 3. – С. 24–31.

 

2010 UFL Membership [Electronic resource]. – Available at : http://www.uffl.org/membershiplist.html.

 

Black’s Law Dictionary. 9th ed. Bryan A. Garner, ed. – St. Paul : West Group, 2009.

 

Embryonic Issues by Letters [Electronic resource]. – Available at : http://www.nationalreview.com/articles/219059/embryonic-issues-letters.

 

Equality in the Workplace (Summer 1998) / FFL (Feminists for Life) [Electronic resource]. – Available at : http://www.feministsforlife.org.

 

Evangelium Vitae Gospel of Life: Encyclical Letter on the Value and Inviolability of Human Life. His Holiness Pope John Paul II. March 25, 1995 [Electronic resource]. – Available at : http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_en.html.

 

Koloze J. An Ethical Analysis of the Portrayal of Abortion in American Fiction: Dreiser, Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Brautigan, and Irving / Jeff Koloze. – Edwin Mellen Press, 2006.

 

Roe v. Wade – 410 U.S. 113 (1973) [Electronic resource]. – Available at : http://supreme.justia.com/us/410/113/case.html.

 

Silver Lee M. Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World / Lee M. Silver. – New York : Avon Books, 1998. – 317 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Halyna Shvets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine