Транзитивність жанру франкомовного роману межі ХХ–ХХІ століть у творах А. Нотомб

Maria Belyavskaya-Slyusaryeva

Анотація


Здійснена спроба аналізу тенденцій сучасного романного жанру, що відобразилися у новій концепції літератури та процесу читання. Роман постає перед науковцями як пластична категорія, позбавлена сталих ідейно-тематичних, художніх та формальних ознак, що перебуває у безперервному еволюційно-синтезуючому процесі. Стрімкий технічний прогрес докорінно змінює реалізацію літературного дискурсу, створюючи його нові форми та засоби. На матеріалі творів бельгійської письменниці А. Нотомб запропоновано проаналізувати родо-жанрові коливання в межах сучасного роману. В аспекті міжродової дифузії виокремлюється взаємоперетин драматичного та епічного родів на формальному та ідейно-тематичному рівнях. За тематикою та манерою реалізації конфлікту у творі наявний феномен трансформації жанру, компонентами якого виступають жанр роману, епопеї, новели та оповідання, що зумовлює художню новизну творів.

Ключові слова


А. Нотомб; жанр; французький роман межі ХХ–ХХІ ст.; міжродова дифузія; трансформація жанру

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. M. Iz predystorii romannogo slova [From the prehistory of a novel word]. Moscow, 1975, 504 p. (in Russian).

Audet René. Enjeux du contemporain. Études sur la littérature actuelle. Québec, 2009, 246 p.

Blanckeman B., Mura‑Brunel A. , Dambre M. Le Roman français au tournant du XXI siècle. Paris, 2004, 590 p.

Braudeau M., Proguidis L., Salgas J.‑P., Viart D. Le roman français contemporain. Paris, 2002, 174 p.

Bouvet Patrick. In Situ. Paris, 1999, 203 p.

Delaume Chloé. Corpus Simsi : Incarnation virtuellement temporaire. Paris, 2003, 125 p.

Lyotard J.‑F. La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir. – Paris, 1979, 128 p.

Le roman français aujourd’hui׃ transformations, perceptions, mythologies. Paris, 2004, 123 p.

Nothomb A. Attentat. Paris, 1997, 152 p.

Nothomb A. Les Catilinaires. Paris, 1995, 150 p.

Nothomb A. Cosmétique de l’ennemi. Paris, 2001, 140 p.

Nothomb A. Hygiène de l’assasin. Paris, 1992, 192 p.

Nothomb A. Stupeur et tremblements. Paris, 1999, 186 p.

Viart D., Vercier B., Evrard F. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Paris, 2008, 543 p.

Viart D. La littérature française contemporaine : questions et perspectives. Louvain, 1993, 168 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Из предыстории романного слова / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М. : Худож. лит., 1975. – 504 с.

 

Audet R. Enjeux du contemporain. Études sur la littérature actuelle / René Audet. – Québec : Éditions Nota bene, 2009. – 246 p.

 

Blanckeman B. Le Roman français au tournant du XXI siècle / Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel, Marc Dambre. – Paris : Presses dela Sorbonne Nouvelle, 2004. – 590 р.

 

Braudeau M. Le roman français contemporain / Michel Braudeau, Lakis Proguidis, Jean-Pierre Salgas, Dominique Viart. – Paris : Ministère des affaires étrangères –adpf, 2002. – 174 p.

 

Bouvet P. In Situ / Patrick Bouvet. – Paris : ed. de l’Olivier, 1999. – 203 p.

 

Delaume Ch. Corpus Simsi : Incarnation virtuellement temporaire / Chloé Delaume. – Paris : ed. Léo Scheer, 2003. – 125 p.

 

Lyotard J.-F.La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir / J.‑F. Lyotard. – Paris : Les éditions de minuit, 1979. – 128 p.

 

Le roman français aujourd’hui׃ transformations, perceptions, mythologies. – Paris ׃ Prétexte, 2004. – 123 p.

 

Nothomb A. Attentat : [roman] / A. Nothomb. – Paris : Albin Michel, 1997. – 152 p.

 

Nothomb A. Les Catilinaires : [roman] / A. Nothomb. – Paris : Albin Michel, 1995. – 150 p.

 

Nothomb A. Cosmétique de l’ennemi : [roman] / A. Nothomb. – Paris : Albin Michel, 2001. – 140 p.

 

Nothomb A. Hygiène de l’assasin : [roman] / A. Nothomb. – Paris : Albin Michel, 1992, – 192 p.

 

Nothomb A. Stupeur et tremblements : [roman] / A. Nothomb. – Paris : Albin Michel, 1999. – 186 p.

 

Viart D. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations / D. Viart, B. Vercier, F. Evrard. – Paris : Bordas, 2008. – 543 p.

 

Viart D. La littérature française contemporaine : questions et perspectives / D. Viart. – Louvain : Presses univ. de Louvain, 1993. – 168 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Maria Belyavskaya-Slyusaryeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine