Художній простір у контексті інтермедіальності (поезія та образотворче мистецтво)

Natalia Mocherniuk

Анотація


Вивчається художній простір у літературі. Означено засади інтермедіальної методології в підході до аналізу просторової специфіки літературного твору у взаємодії з образотворчим мистецтвом. Матеріалом для дослідження стала поезія українських митців-універсалістів міжвоєнного двадцятиліття. На основі семіотичного трикутника розглянуто різні прийоми інтермедіальної техніки та просторові перетворення в них.

Ключові слова


інтермедіальність; простір; поезія; живопис; міжмистецькі взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachelard G. Izbrannoe: Poetika prostranstva [Selected works: Poetics of space]. Moskow, 2004, 376 p. (in Russian).

Voloshyn L. Rannia hrafika Sviatoslava Hordyns’koho. 1920–1930 roky [Early graphic arts by Svyatoslav Hordyns’kyi.1920–1930]. L’viv, 2007, 188 p. (in Ukrainian).

Gabrichevskii A. Morfologiia iskusstva [Morphology of art]. Moskow, 2002, 864 p. (in Russian).

Havryliuk V. Poezii [Poetry]. L’viv, 1994, 111 p. (in Ukrainian).

Hordyns’kyi S. I perelyvy barv, i dynamichnist’ linii…: virshi i poemy [And play of colours , and dynamics of lines …: poetry and poems]. L’viv, 1990, 270 p. (in Ukrainian).

Dubin B. Govoria figural’no: frantsuzskie poety o zhivopisnom obraze [Figuratively speaking: French poets about a panting image]. In: Prostranstvo drugimi slovami: Frantsuzskie poety XX veka ob obraze v iskusstve. Sankt-Peterburg, 2005, pp. 9–15. (in Russian).

Il’nyts’kyi M. Na perekhrestiakh viku [On cross-roads of century]. In: Nad rikoiu chasu: Zakhidnoukra?ns’ka poeziia 20-30-kh rokiv. Kharkiv, 1999, pp. 5–23. (in Ukrainian).

Kagan M. S. Morfologiia iskusstva [Morphology of art]. Leningrad, 1972, 440 p. (in Russian).

Toporov V. Prosnranstvo i tekst [Space and text]. In: Tekst: semantika i struktura. Moskow, 1983, pp. 227–284. (in Russian).

Fedoruk O. Vasyl’ Khmeliuk [Vasyl Khmeliuk]. Kyiv, 1996, 264 p. (in Ukrainian).

Heidegger M. Iskusstvo i prosnranstvo [Art and space]. In: Samosoznanie evropeiskoi kul’tury XX veka: Mysliteli i pisateli zapada o meste kul’tury v sovremennom obshchestve. Moskow, 1991, pp. 95–99. (in Russian).

Khmeliuk V. 1926, 1928, 1923 [1926, 1928, 1923]. Praha, 1928, 48 p.

Shatin Iu.V. Ozhyvshyie kartiny: ekfrazis i diegezis [Revived pictures: ekphrasis and diegesis]. Kritika i semiotika, 2004, no. 7, pp. 217–226. (in Russian).

Jakobson R. O stikhotvornom iskusstve Uil’iama Bleika i drugikh poetov-khudozhnikov [About poetical art by William Blake and other poet-artists]. In: Raboty po poetyke. Moskow, 1987, pp. 343–363. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Гастон Башляр ; [пер. с франц.]. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 376 с.

 

Волошин Л. Рання графіка Святослава Гординського. 1920–1930 роки / Любов Василівна Волошин. – Львів : Афіша, 2007. – 188 с.

 

Габричевский А. Морфология искусства / Александр Георгиевич Габричевский. – М. : Аграф, 2002. – 864 с.

 

Гаврилюк В. Поезії / Володимир Гаврилюк ; [упор. і передмова В. Лучука]. – Львів : Каменяр, 1994. – 111 с.

 

Гординський С. І переливи барв, і динамічність ліній… : вірші і поеми / Святослав Гординський. – Львів : Каменяр, 1990. – 270 с.

 

Дубин Б. Говоря фигурально: французские поэты о живописном образе / Борис Дубин // Пространство другими словами: Французские поэты ХХ века об образе в искусстве. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. – С. 9–15.

 

Ільницький М. На перехрестях віку / Микола Ільницький // Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20–30-х років. – Харків : Фоліо, 1999. – С. 5–23.

 

Каган М. С. Морфология искусства / Моисей Самойлович Каган. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.

 

Топоров В. Пространство и текст / Виктор Николаевич Топоров // Текст: семантика и структура. – М. : Наука, 1983. – С. 227–284.

 

Федорук О. Василь Хмелюк / Олександр Федорук. – К. : РВА „Тріумф”, 1996. – 264 с.

 

Хайдеггер М. Искусство и пространство / М. Хайдеггер // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели запада о месте культуры в современном обществе. – М. : Политиздат, 1991. – С. 95–99.

 

Хмелюк В. 1926, 1928, 1923 / Василь Хмелюк. – Прага, 1928. – 48 с.

 

Шатин Ю. В. Ожившие картины: экфразис и диегезис / Ю. В. Шатин // Критика и семиотика. – Новосибирск, 2004. – Вып. 7. – С. 217–226.

 

Якобсон Р. О стихотворном искусстве Уильяма Блейка и других поэтов-художников / Роман Якобсон // Работы по поэтике. – М. : Прогресс, 1987. – С. 343–363.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Natalia Mocherniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine