„Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana” Zbigniewa Herberta – strategie pisania o sztuce

Roman Bobryk

Анотація


Заголовок вірша Збіґнєва Герберта „Фра Анжеліко: Муки святих Косми і Даміана”, здавалося б, є типовим зразком екфрасису. Екфрастична „описовість” підтверджується і авторським поділом тексту вірша (а заразом і художнього світу твору) на „лівий бік картини”, „тло” і „правий бік картини”. Такий поділ досить характерний для вербалізованого опису картини як твору малярства і часто застосовується істориками мистецтва. Однак при уважнішому прочитанні вірша виявляється, що твір Герберта треба розглядати не як опис картини, а як її інтерпретацію. Герберт покликається не тільки на саму картину, але й на інформацію, котра по відношенню до картини є „зовнішньою” (агіографію). Поділ світу в художній організації вірша спричиняє поділ і на інших рівнях тексту, починаючи від сигналів для реципієнта. Якщо „лівий бік картини” поданий з неокресленої в деталях зовнішньої перспективи, то у випадку „правого боку картини” маємо справу з презентацією художнього світу з перспективи „заголовкових” героїв картини. Тому замість нейтрального висловлювання „зовнішнього” „я” маємо справу з висловлюваннями самих героїв (за прикладом рольової лірики).

Ключові слова


Збіґнєв Герберт; „Фра Анжеліко: Муки святих Косми і Даміана”; писання про мистецтво

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Barańczak S. Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław, 1994, 252 p.

Berkan-Jabłońska M. Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta. Łódź , 2008, 165 p.

Bobryk R. Siódmy anioł jest... („Siódmy anioł” Herberta). Slavica Tergestina. Trieste, 1999, no 7, pp. 145–163.

Bobryk R. Dialog, ale czy rozmowa? „Prolog” Zbigniewa Herberta. In: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy. Częstochowa, 2003, pp. 39–49.

Fiut A. Męczeństwo i ziemskie rozkosze. W poetyckiej galerii Miłosza i Herberta. In: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Lublin, 2006, vol. 2, pp. 11–29.

Herbert Z. Król mrówek. Prywatna mitologia. Kraków, 2001, 151 p.

Herbert Z. Wiersze zebrane. Kraków, 2008, 799 p.

Herbert Z. Utwory rozproszone (Rekonensans). Kraków, 2010, 491 p.

Kaliszewski A. Gry Pana Cogito. Kraków, 1982, 260 p.

Leksykon symboli. Warszawa, 1992, 198 p.

Lurker M. Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań, 1989, 306 p.

Okopień-Sławińska A. Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Kraków, 2001, 254 p.

Panas W. Tajemnica siódmego anioła. Lublin, 2005, 111 p.

Zalewski W. Święci na każdy dzień. Warszawa, 1989, 873 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Barańczak S. Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta / S. Barańczak. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994. – 252 s.

 

Berkan-Jabłońska M. Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta / M. Berkan-Jabłońska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. – 165 s.

 

Bobryk R. Siódmy anioł jest... („Siódmy anioł” Herberta) / R. Bobryk // Slavica Tergestina. – № 7: Studia Slavica ; [edited by Patrizia Deotto, Mila Nortman, Ivan Verč]. – Trieste, 1999. – P. 145–163.

 

Bobryk R. Dialog, ale czy rozmowa? „Prolog” Zbigniewa Herberta / R. Bobryk // Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy ; [pod redakcją Lucyny Rożek i Szczepana Jabłońskiego OSPPE]. – Częstochowa : Wydawnictwo WSP Częstochowa, 2003. – S. 39–49.

 

Fiut A. Męczeństwo i ziemskie rozkosze. W poetyckiej galerii Miłosza i Herberta / A. Fiut // Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Cz. II. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005) ; [pod redakcją Józefa Marii Ruszara]. – Lublin : Kaudium, 2006. – S. 11–29.

 

Herbert Z. Król mrówek. Prywatna mitologia / Z. Herbert. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2001. – 151 s.

 

Herbert Z. Wiersze zebrane / Z. Herbert ; [opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki]. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2008. – 799 s.

 

Herbert Z. Utwory rozproszone (Rekonensans) / Z. Herbert ; [wybór i opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki]. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2010. – 491 s.

 

Kaliszewski A. Gry Pana Cogito / A. Kaliszewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 260 s.

 

Leksykon symboli ; [opracowała M. Oesterreicher-Mollwo, przełożył Jerzy Prokopiuk]. – Warszawa : Wydawnictwo ROK Corporation S.A., 1992. – 198 s.

 

Lurker M. Słownik obrazów i symboli biblijnych / M. Lurker ; [tłumaczył bp Kazimierz Romaniuk]. – Poznań : Pallotinum, 1989. – 306 s.

 

Okopień-Sławińska A. Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria) / A. Okopie-Sławińska. – Kraków : Universitas, 2001. – 254 s.

 

Panas W. Tajemnica siódmego anioła / W. Panas. – Lublin : UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, 2005. – 111 s.

 

Zalewski W. Święci na każdy dzień / W. Zalewski. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1989. – 873 s.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Roman Bobryk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine