Zenona Fajfera teoria liberatury

Justyna Urban

Анотація


Окреслено і критично проаналізовано теорію лібератури, запропоновану Зеноном Файфером і розвинуту, зокрема, Катажиною Базарнік. Поняття лібератури (liberatura від лат. liber = „книжка”) відоме уже 13 років і навіть було прийняте в польському літературознавстві. Закордонні спеціалісти вважають, що це поняття заповнило існуючу лакуну в словнику літературних термінів, і тому воно є корисним. Доводиться, що оскільки поняття стосується явищ, котрі існували в літературі чи не від початку письменства, історія лібератури значно старша, ніж сам термін.

Ключові слова


література; лібература; Зенон Файфер; книжка, жанр; artbook; book-art; book-object

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Ankieta: Liberatura – awangarda XXI wieku czy nowe spojrzenie na stare dzieła literackie? Ha!art, 2010, no. 30, pp. 15–17.

Bartnicki K. O liberaturze bez-wiednie. Ha!art, 2010, no.30, pp. 89–94.

Bazarnik K. Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu). In: Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa. Kraków, 2002, pp. V–XVI.

Bazarnik K. Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury. In: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, Kraków, 2005, pp. 23–40.

Bazarnik K. Liberatura czyli o powstawaniu gatunków (literackich). In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 151–163.

Bazarnik K., Fajfer Z. Dwa rzuty kośćmi czyli szczególna i ogólna teoria liberatury [2005]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 123–126.

Bazarnik K., Fajfer Z. (O)patrzenie. Kraków, 2009, 63 p.

Dumais Ch. A. Wielogrywalność liberatury. Czy chciałbyś zapisać stan gry? Ha!art, 2010, no. 30, pp. 57–61.

Fajfer Z. Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich [1999]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 22–28.

Fajfer Z. Liberatura czyli literatura totalna. (Aneks do „Aneksu do Słownika terminów literackckich”) [2001]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 29–42.

Fajfer Z. liryka, epika, dramat, liberatura [2002]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 43–49.

Fajfer Z. Liberatura: hiperksięga w epoce hipertekstu, Wersja podhernasowana (3) [2003]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 50–59.

Fajfer Z. Nie(o)pisanie liberatury [2003]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 60–65.

Fajfer Z. Po czym odróżnić liberaturę od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne) [2004]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 81–84.

Fajfer Z. Spoglądając przez ozonową dziurę. Kraków, 2004 [przeźroczysty arkusz zamkniety w butelce szklanej].

Fajfer Z. W stronę liberatury [2005]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 93–109.

Fajfer Z. Liberum veto? (odautorski komentarz do tekstu „Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich” [2005]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 110–114.

Fajfer Z. Jak liberatura redefiniuje książkę artystyczną (fragment) [2009]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 134–140.

Fajfer Z., Bazarnik K. Krótka historia liberatury [2004]. In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 93–109.

Fajfer Z., Bazarnik K. Oka-leczenie. Kraków, 2009, p. 64+ (-64)+LXIV [Wyd. razem z (O)patrzeniem].

Nowakowski R. Traktat kartkograficzny czyli rzecz o liberaturze, egzemplarz broszurowy numer czternaście. Bodzentyn, 2002, 124 p.

Przybyszewska A. Niszczyć, aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu. In: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki. Kraków, 2005, pp. 41–60.

Przybyszewska A. Liberatura. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2007, no. 1–2 (99–100), pp. 255–258.

Przybyszewska A. Liberacki kanon literatury. O czytaniu Oka-leczenia Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik. Podwójne zapiski z lektury dwukrotnej czyli w dialogu z samą sobą. Ha!art, 2010, no. 30, pp. 18–27.

Przybyszewska A. Dziesięć lat liberatury (Historia w dużym skrócie). In: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009. Kraków, 2010, pp. 164–173.

Słownik terminów literackich. Wrocław, 2000, 706 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ankieta: Liberatura – awangarda XXI wieku czy nowe spojrzenie na stare dzieła literackie? ; [uczestnicy: Grzegorz Gazda, Sara Bodman, Jacek Rapak, Dorota Korwin-Piotrowska, Anna Łebkowska, Wojciech Kalaga, Adam Poprawa] // „Ha!art”. – 2010. – № 30. – S. 15–17.

 

Bartnicki K. O liberaturze bez-wiednie / K. Bartnicki // „Ha!art”. – 2010. – № 30. – S. 89–94.

 

Bazarnik K. Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu) / K. Bazarnik // Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa ; [red. K. Bazarnik]. – Kraków : Universitas, 2002. – S. V–XVI.

 

Bazarnik K. Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury / K. Bazarnik // Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki ; [red. Dawidek Gryglicka M]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2005. – S. 23–40.

 

Bazarnik K. Liberatura czyli o powstawaniu gatunków (literackich) / K. Bazarnik // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 151–163.

 

Bazarnik K. Dwa rzuty kośćmi czyli szczególna i ogólna teoria liberatury [2005] / K. Bazarnik, Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 123–126.

 

Bazarnik K. (O)patrzenie / K. Bazarnik, Z. Fajfer. – Wyd. II. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2009. – 63 s. [Wyd. razem z Oka-leczeniem].

 

Dumais Ch. A. Wielogrywalność liberatury. Czy chciałbyś zapisać stan gry? / Ch. A. Dumais ; [przeł. Joanna Pyra] // „Ha!art” – 2010. – № 30. – S. 57–61.

 

Fajfer Z. Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich [1999] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 22–28.

 

Fajfer Z. Liberatura czyli literatura totalna. (Aneks do „Aneksu do Słownika terminów literackckich”) [2001] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 29–42.

 

Fajfer Z. liryka, epika, dramat, liberatura [2002] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 43–49.

 

Fajfer Z. Liberatura: hiperksięga w epoce hipertekstu, Wersja podhernasowana (3) [2003] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 50–59.

 

Fajfer Z. Nie(o)pisanie liberatury [2003] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 60–65.

 

Fajfer Z. Po czym odróżnić liberaturę od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne) [2004] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 81–84.

 

Fajfer Z. Spoglądając przez ozonową dziurę / Z. Fajfer. – Kraków : Korporacja Ha!art, 2004 [przeźroczysty arkusz zamkniety w butelce szklanej].

 

Fajfer Z. W stronę liberatury [2005] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 93–109.

 

Fajfer Z. Liberum veto? (odautorski komentarz do tekstu „Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich” [2005] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 110–114.

 

Fajfer Z. Jak liberatura redefiniuje książkę artystyczną (fragment) [2009] / Z. Fajfer // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 134–140.

 

Fajfer Z. Krótka historia liberatury [2004] / Z. Fajfer, K. Bazarnik // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 93-109.

 

Fajfer Z. Oka-leczenie / Z. Fajfer, K. Bazarnik. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2009. – S. 64+ (-64)+LXIV [Wyd. razem z (O)patrzeniem].

 

Nowakowski R. Traktat kartkograficzny czyli rzecz o liberaturze, egzemplarz broszurowy numer czternaście / R. Nowakowski. – Bodzentyn : Ogon Słonia, 2002. – 124 s.

 

Przybyszewska A. Niszczyć, aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu / A. Przybyszewska // Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki ; [red. Dawidek Gryglicka M]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2005. – S. 41–60.

 

Przybyszewska A. Liberatura / A. Przybyszewska // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – 2007. № 1–2 (99–100). – S. 255–258.

 

Przybyszewska A. Liberacki kanon literatury. O czytaniu Oka-leczenia Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik. Podwójne zapiski z lektury dwukrotnej czyli w dialogu z samą sobą / A. Przybyszewska // „Ha!art”. – 2010. – № 30. – S. 18–27.

 

Przybyszewska A. Dziesięć lat liberatury (Historia w dużym skrócie) / A. Przybyszewska // Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009 ; [red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga]. – Kraków : Korporacja „Ha!art”, 2010. – S. 164–173.

 

Słownik terminów literackich ; [red. J. Sławiński]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. – 706 s.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Justyna Urban

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine