Anthropology of Literature in the Polish Literary Studies

Marta Zambrzycka

Abstract


The subject of the article is a problem of anthropological theory of literature in Polish, modern literature studies. Today in the Polish literary studies there is a large number of publications based on the concept of “anthropology of literature”. Popularity, of the anthropological context of literary studies encourages some researchers to observe phenomena of “anthropological revolution in literary criticism”. Polish literary studies haven’t still created a single, coherent definition of “anthropology of literature”. Most researchers emphasize interdisciplinary and open nature “of the anthropological project of literature”. The authors note that the literary text, included in a broad cultural context can be interpreted in terms beyond the literary, as one of the cultural practices.

The benefits of this study is a presentation of the most modern and current trends in the Polish literary theory. Literary increasingly turning to interdisciplinary research, as a result there is a union of the areas of cultural studies, cultural anthropology and literary theory.

The article presents the concepts of the following researchers: Edward Kasperski, Grzegorz Godlewski, Ryszard Nycz, Małgorzata Czermińska, Ewa Kosowska, and others.

It was tested in this study, that the term “anthropology of literature” is interpreted variously, and is not subject to a single definition. Literary researcher, Michał Paweł Markowski, says, that the phrases: “literary anthropology”, and “anthropology of literature” could mean the phenomenon quite different from each other – the differences was shown in this text. According to some researchers, the notion of “anthropology of literature” is still not the clear concept of literary analysis, but a kind of an interdisciplinary project with undefined boundaries.

Keywords


anthropology; culture studies; literature; text; interdisciplinary research; narrative; communication practice

References


Antropologia Słowa, zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Warszawa, 2003, 652 p.

Burzyńska A. Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce. In: Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze. Warszawa, 2004, pp. 7–43.

Czaplik-Lityńska B. Coś więcej w literaturze niż literatura. In: Antropologia kultury-antropologia literatury. Katowice, 2007, pp. 27–38.

Godlewski G. Literatura i literatury. O kilku przesłankach możliwej a nawet koniecznej, lecz wciąż jeszcze nie istniejącej antropologii literatury. In: Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze. Warszawa, 2004, pp. 68–101.

Iser W. Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi. Teksty Drugie, no. 5, 2006, pp. 11–35.

Kasperski E. Antropologia literatury. Podstawy teoretyczne. Projekt Michaiła Bachtina. In: Antropologia kultury-antropologia literatury. Katowice, 2007, pp. 54–71.

Kasperski E. Świat człowieczy : wstęp do antropologii literatury. Warszawa, 2006, 494 p.

Kosowska E. O niektórych przesłankach uprawiania antropologii literatury. In: Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze. Warszawa, 2004, pp. 101–111.

Łebkowska A. Między antropologią literatury i antropologią literacką. Teksty Drugie, 2007, no. 6, pp. 9–24.

Łebkowska A. Granice narracji. In: Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze. Warszawa, 2004, pp. 28–43.

Markowski M. P. Antropologia i literatura. Teksty Drugie, 2007, no. 6, pp. 24–33.

Mitosek Z. Teorie badań literackich. Warszawa, 1995, 477 p.

Nycz R. Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury-poetyka doświadczenia. Teksty Drugie, 2007, no. 6, pp. 34–49.

Rembowska-Płuciennik M. Poetyka i antropologia. In: Antropologia kultury-antropologia literatury. Katowice, 2007, pp. 90–98.


GOST Style Citations


Antropologia Słowa, zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze / pod red. G. Godlewskiego, A. Mencwela, R. Sulimy. – Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 652 s.

 

Burzyńska A. Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce / Anna Burzyńska // Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. – Warszawa : Wydawn. IBL PAN, 2004. – Str. 7–43.

 

Czaplik-Lityńska B. Coś więcej w literaturze niż literatura / Barbara Czaplik-Lityńska // Antropologia kultury-antropologia literatury / pod red. Ewy Kosowskiej, Anny Gomóły, Eugeniusza Jaworskiego. – Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – Str. 27–38.

Godlewski G. Literatura i literatury. O kilku przesłankach możliwej a nawet koniecznej, lecz wciąż jeszcze nie istniejącej antropologii literatury / Grzegorz Godlewski // Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. – Warszawa : Wydawn. IBL PAN, 2004. – Str. 68–101.

 

Iser W. Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi / Wolfgang Iser // Teksty Drugie. – Nr 5. – 2006. –Str. 11–35.

Kasperski E. Antropologia literatury. Podstawy teoretyczne. Projekt Michaiła Bachtina / Edward Kasperski // Antropologia kultury-antropologia literatury / pod red. Ewy Kosowskiej, Anny Gomóły, Eugeniusza Jaworskiego. – Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – Str. 54–71.

 

Kasperski E. Świat człowieczy : wstęp do antropologii literatury / Edward Kasperski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. – 494 s.

 

Kosowska E. O niektórych przesłankach uprawiania antropologii literatury / Ewa Kosowska // Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. – Warszawa : Wydawn. IBL PAN, 2004. – Str. 101–111.

 

Łebkowska A. Między antropologią literatury i antropologią literacką / Anna Łebkowska // Teksty Drugie. – 2007. – Nr 6. – Str. 9–24.

 

Łebkowska A. Granice narracji / Anna Łebkowska // Narracja i tożsamość. Tom I: Narracje w kulturze / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. – Warszawa : Wydawn. IBL PAN, 2004. – Str. 28–43.

 

Markowski M. P. Antropologia i literatura / Michał Paweł Markowski // Teksty Drugie. – 2007. – Nr 6. – Str. 24– 33.

 

Mitosek Z. Teorie badań literackich / Zofia Mitosek. – Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 1995. – 477 s.

 

Nycz R. Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury-poetyka doświadczenia / Ryszard Nycz // Teksty Drugie. – 2007. – Nr 6. – Str. 34–49.

 

Rembowska-Płuciennik M. Poetyka i antropologia / Magdalena Rembowska-Płuciennik // Antropologia kultury-antropologia literatury / pod red. Ewy Kosowskiej, Anny Gomóły, Eugeniusza Jaworskiego. – Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – Str. 90–98.

Copyright (c) 2013

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The journal publishes research papers on terms: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine