Ґерда: „статево дозріваючий німецький дух” (типологія архетипних стереотипів у романі Роберта Музіля „Людина без властивостей”)

Oleg Pagut

Анотація


Аналізується постать Ґерди з роману Роберта Музіля „Людина без властивостей”. Увагу зосереджено на гермафродитному аспекті та міфологемі непорочності, за допомогою яких окреслюється наративна ситуація навколо Ґерди і завдяки яким ця фіґура набуває додаткової глибинностi й перспективи. Наголошується на „потрійному неґативному забарвленні” постаті: чуттєво недорозвинута; зрісши в єврейській сім’ї, належить до націоналістичного угруповання; використовується як об’єкт у сімейних конфліктах власних батьків. Усе це дозволяє стверджувати, що Ґерда репрезентує в романі архетипний стереотип „femme fatale” з відповідним варіативним семантичним навантаженням.

Ключові слова


Ґерда; Роберт Музіль; роман „Людина без властивостей”; архетипний стереотип; сексуальна енергія; гермафродитизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Gedok Z. S. Prahmatyzm [Pragmatism]. In: Antholohiia feministychnoii filosofiii. Kyiv, 2006, pp. 77–86. (in Ukrainian).

Zherebkina I. A. Feminism i Psikhoanalisis [Feminism and Psychoanalysis]. In: Vvedieniie v gendernyie issliedovaniia [Introduction to Gender Studies], Charkov; Sankt-Peterburg, pp. 346–369. (in Russian).

Kristieva Yuliia. Poliloh [Polylogue]. Kyiv, 2004, 480 p. (in Ukrainian).

Musil Robert. Der Mann ohne Eigenschaften. Hamburg, 1987, vol.1, 1041 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гедок З. Ш. Прагматизм / Зіґфрид Шарлен Гедок // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джаґер та Айрис М. Янґ ; пер. з анг. Борис Єгідис; наук. ред. пер. Ольга Іващенко. – К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2006. – С. 77–86.

 

Жеребкина И. А. Феминизм и психоанализ // Ирина Жеребкина // Введение в гендерные исследования / [учеб. пособие / под ред. И. Жеребкиной]. – Харьков : ХЦГИ, 2001; СПб. : Алетейя, 2001. – С. 346–369.

 

Крістєва Ю. Полілог : [монографія] / Юлія Крістєва ; [пер. з фр. П. Таращук]. – К. : Юніверс, 2004. – 480 с.

 

Musil R. Der Mann ohne Eigenschaften. Roman : in 2 Bd. / Robert Musil. – Hamburg : Rowohlt, 1987. – Bd. 1. –1041 S.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Oleg Pagut

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine