Архетипні візії Леоніда Талалая (на матеріалі збірки „Безпритульна течія: вибрані поезії”)

Svitlana Negodyayeva

Анотація


Праналізовано поезії Л. Талалая останніх років, характеру викладу та мотивації в поєднанні з проблемами, що стоять нині перед українською культурою у зв’язку з актуалізацією питань оновлення літературної теорії, розглянутої нами крізь призму архетипних візій авторської та читацької рецепцій. Досліджується трансформація архетипів рідної землі, домівки, жінки-берегині, батька, дитини, ідентифікації власного „Я”, презентовані останньою збіркою поета „Безпритульна течія: вибрані поезії”. Заявлений аспект дослідження, на нашу думку, поглибить літературну сильветку автора, розкриє архетипні джерела генерування нових художніх образів шляхом збагачення ними асоціативного ряду як провідного чинника стильової манери поета, що репрезентує авторську концепцію світу й людини.

Ключові слова


Леонід Талалай; архетип; ідентифікація; трансформація; модифікований ключовий образ; авторська рецепція; стильова манера

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazylevs`kyj V. Poxvala Leonidovi Talalayu. Z nagody 60-richnogo yuvileyu [Praise to Leonid Talalay. On the occasion of the 60th anniversary]. Literaturna Ukrayina, 2001, 15 November. (in Ukrainian).

Gadamer G.-G. Galderin i sutnist` poeziyi . [H. Halderin and essence of poetry]. Filosofs`ka i sociologichna dumka, 1992, no 12, pp. 98–109. (in Ukrainian).

Negodyayeva S. A. Liryka Leonida Talalaya. Intertekstual`ni parametry [Lyrics of Leonid Talalay. intertextual parameters]. PhD dissertation (Ukrainian Literature). Kharkiv Karazin National University. Kharkiv, 2008, 187 p. (in Ukrainian).

Prokof'yev I. P. Poetyka Leonida Talalaya [Poetics of Leonid Talalay]. PhD dissertation (Ukrainian Literature). Kyiv Taras Shevchenko National University. Kyiv, 2004, 175 p. (in Ukrainian).

Talalaj L. Bezprytul`na techiya: vybrani poeziyi [Neglected flow: selected poems]. Chernivtsi, 2011, 312 p. (in Ukrainian).

Talalaj L. Vybrane [Selected]. Kyiv, 2004, 448 p. (in Ukrainian).

Hajdegger M. Pis'mo o gumanizme [A letter about humanism]. In: Vremja i bytie. Stat'i i vystuplenija, 1997, 447 p. (in Russian).

Jung K. G. Alhimija snov [Alchemy of dreams]. St Petersburg, 1997, 352 p. (in Russian).

Heidegger M. Hel′derlin i sutnist′ poeziï. Available at: http://ukrlife.org/main/minerva/geld1.htm (accessed 7 October 2012). (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базилевський В. Похвала Леонідові Талалаю. З нагоди 60-річного ювілею / Володимир Базилевський // Літ. Україна. – 2001. – 15 листопада.

 

Гадамер Г.-Г. Гальдерін і сутність поезії / Г.-Г. Гадамер // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 12. – С. 98–109.

 

Негодяєва С. А. Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Світлана Анатоліївна Негодяєва. – Луганськ, 2008. – 187 с.

 

Прокоф’єв І. П. Поетика Леоніда Талалая : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Іван Петрович Прокоф’єв. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 175 с.

 

Талалай Л. Безпритульна течія: вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 312 с. – (Третє тисячоліття: українська поезія).

 

Талалай Л. Вибране / Леонід Талалай ; [передмова В.О. Базилевського]. – К. : Дніпро, 2004. – 448 с.

 

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и бытие. Статьи и выступления. – М. : Республіка, 1997. – 447 с.

 

Юнг К. Г. Алхимия снов / К. Г. Юнг. – СПб. : Timothy, 1997. – 352 с.

 

Гайдеггер М. Гельдерлін і сутність поезії [Електронний ресурс] / М. Гайдеггер. – Режим доступу : http://ukrlife.org/main/minerva/geld1.htm.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Svitlana Negodyayeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine