Мотиваційна модель героя неоромантичного фікційного світу

Iryna Holodiuk

Анотація


Проаналізовані домінуючі способи дій героя неоромантичного фікційного світу. Побудована мотиваційна модель неоромантичного персонажа в порівнянні з романтичним за методологією теорії фікційних світів.

Ключові слова


неоромантичний герой; романтичний герой; фікційний світ; теорія фікційних світів; Леся Українка; О. Кобилянська; П. Куліш

Повний текст:

PDF

Посилання


Aheieva V. Poetesa zlamu stolit′ : Tvorchist′ Lesi Ukraïnky v postmodernii interpretatsiï [Poet at the Century's Turn. The Postmodern Interpretation of Lesya Ukrainka’s Creative Work]. Kyïv, 2001, 264 p. (in Ukrainian).

Antychni poetyky : Aristotel′. Poetyka. Psevdo-Lonhin. Pro vysoke. Horatsii. Pro poetychne mystetstvo [Ancient Poetics: Aristotle. Poetics. Pseudo-Longinus. On the Sublime. Horace. Ars Poetica]. Kyïv, 2007, 168 p. (in Ukrainian).

Hutsuliak O. Neoromantyzm : sutnist′ iavyshcha [Neoromanticism: Essence of the Phenomenon]. Novoe Evraziiskoe Obozrenie: Khroniki Kul'tury, 2001, no. 3, pp. 24–26. (in Ukrainian).

Kobylians′ka O. Povisti. Opovidannia. Novely [Stories]. Kyïv, 1988, 672 p. (in Ukrainian).

Kocherha S. Kul′turosofiia Lesi Ukraïnky. Semiotychnyi analiz tekstiv [Lesya Ukrainka’s Philosophy of Culture. Semiotic Analysis of Texts]. Luts′k, 2010, 656 p. (in Ukrainian).

Kulish P. Tvory [Works]. Kyïv, 1989, vol. 2, 588 p. (in Ukrainian).

Lebedivna L. I. Zakhidnoukraïns′ka proza 20–30-kh rokiv XX stolittia : problema neoromantyzmu (O. Turians′kyi, R. Kupchyns′kyi, A. Chaikovs′kyi, A. Lotots′kyi, B.-I. Antonych, K. Hrynevycheva) [Western Ukrainian prose of the 20-30ies of 20 thcentury: the problem of neo-romanticism (O. Turyansky, R. Kupchinski, A. Tchaikovsky, A. Lototsky, B.-I. Antonych, K. Hrynevycheva)]. Extended abstract of PhD dissertation (Ukrainian Literature). Mykola Hohol Nizhyn State University. Kyïv, 2007, 20 p. (in Ukrainian).

Leksykon zahal′noho ta porivnial′noho literaturoznavstva [Lexicon of the General and Comparative Literature Studies]. Chernivtsi, 2001, 636 p. (in Ukrainian).

Ukraïnka Lesia. Zibrannia tvoriv [Collection of Works]. Kyïv, 1976, vol. 7, 567 p. (in Ukrainian).

Shumylo N. Ideia natsional′noho literaturnoho rozvytku (frahment iz permanentnoho obhovorennia) [The Idea of National Literary Development (the fragment of permanent discussion)]. In: Nova istoriia ukraïns′koï literatury (teoretyko-metodolohichni aspekty). Kyïv, 2005, pp. 77–86. (in Ukrainian).

Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds. Baltimore, 1998, 339 p.

Ryan M.-L. Possible Worlds. In: The Living Handbook of Narratology. Available at: http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Possible_Worlds (accessed 17 October 2012).

Characters in Fictional Worlds: Understanding Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media. Berlin, 2010, 596 p.

Birch D., Veroff J. Motivation: A Study of Action. Belmont, 1966, 96 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. Поетеса зламу століть : Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / Віра Агеєва. – К. : Либідь, 2001. – 264 с.

 

Античні поетики : Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво. – К. : Грамота, 2007. – 168 с.

 

Гуцуляк О. Неоромантизм : сутність явища / О. Гуцуляк // Новое Евразийское Обозрение: Хроники Культуры. – М., 2001. – № 3. – C. 24–26. – (Спецвып.: Россия, Украина, мир).

 

Кобилянська О. Повісті. Оповідання. Новели / Ольга Кобилянська. – К. : Наукова думка, 1988. – 672 с.

 

Кочерга С. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів / Світлана Кочерга. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 656 с.

 

Куліш П. Твори : в 2 т. / Пантелеймон Куліш. – К. : Дніпро, 1989. – Т. 2. – 588 с.

 

Лебедівна Л. І. Західноукраїнська проза 20–30-х років XX століття : проблема неоромантизму (О. Турянський, Р. Купчинський, А. Чайковський, А. Лотоцький, Б.-І. Антонич, К. Гриневичева) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Л. І. Лебедівна. – К., 2007. – 20 с.

 

Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [ред. А. Волков, О. Бойченко та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 

Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наукова думка. – 1976. – Т. 7. – 567 с.

 

Шумило Н. Ідея національного літературного розвитку (фрагмент із перманентного обговорення) / Наталія Шумило // Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти) : збірник статей / [ред. Л. І. Скупейко]. – К. : Фенікс, 2005. – С. 77–86.

 

Doležel L. Heterocosmica : Fiction and Possible Worlds / Lubomir Dolezel. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2000. – 339 p.

 

Ryan M.-L. Possible Worlds [Electronic resource] / Marie-Laure Ryan // The Living Handbook of Narratology. – Available at : http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Possible_Worlds.

 

Characters in Fictional Worlds: Understanding Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media / [eds. J. Eder, F. Jannidis, R. Schneider]. – Berlin : Walter de Gruyter, 2010. – 596 p.

 

Birch D. Motivation: A Study of Action / D. Birch, J. Veroff. – Belmont, California : Brooks-Cole, 1966. – 96 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Iryna Holodiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine