A Man-Paradox in the World of Paradoxes [In the memory of Anatoliy Nyamtsu (29.03.1950–3.05.2018)]

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31861/pytlit2023.107.259

Keywords:

Anatoliy Nyamtsu

Abstract

In the memory of Anatoliy Nyamtsu (29.03.1950–3.05.2018)

Author Biographies

Mariana Lanovyk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Ukrainian and World Literature

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Kryvonis Str., 2, 46027, Ternopil, Ukraine

Zoriana Lanovyk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Ukrainian and World Literature

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

Kryvonis Str., 2, 46027, Ternopil, Ukraine

References

Bradbury, R. (1985). 451° za Farenheitom [Fahrenheit 451]. Translated from the English by Y. Kryzhevych. Kyiv : Veselka, 367 p. (in Ukrainian).

Camus, A. (1991). Prometei u pekli [Prometheus in the Underworld]. Translated from the French by O. Zhupansky. In: Camus, A. Vybrani tvory. Kyiv : Dnipro, pp. 581–584. (in Ukrainian).

Niamtsu, A. (1998). Fantasticheskie paradoksy chelovecheskogo mira [Fantastic paradoxes of the human world]. Chernivtsi : Ruta, 120 p. (in Russian).

Niamtsu, A. (2007). Mif. Legenda. Literatura (teoreticheskie aspekty funktsionirovaniia) [Myth. Legend. Literature (the theoretical aspects of functioning)]. Chernivtsi : Ruta, 520 p. (in Russian).

Parandowski, J. (1991). Alkhimiia slova [Alchemy of the Word]. Translated from the Polish by Y. Popsuienko. Kyiv : Dnipro, 374 p. (in Ukrainian).

Chekhov, A. (1954). Try sestry [Three Sisters]. Translated from the Russian A. Holovko. In: Chekhov, A. Vybrani tvory. In 3 vols. Kyiv : Derzhavne vydavnytstvo khudozhn′oï literatury, vol. 3, pp. 433–489. (in Ukrainian).

Published

2023-06-30

How to Cite

Lanovyk, M., and Z. Lanovyk. “A Man-Paradox in the World of Paradoxes [In the Memory of Anatoliy Nyamtsu (29.03.1950–3.05.2018)]”. Pitannâ lìteraturoznavstva, no. 107, June 2023, pp. 259-6, doi:10.31861/pytlit2023.107.259.