Success and its Relativization: General Remarks on the Fate of Literary Works and their Authors (Specific Features of Czech Literature)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31861/pytlit2023.107.097

Keywords:

Markers of success, specific features of Czech literature, the paradoxes of the success and failure, Karel Hynek Mácha, Karel Čapek, Jakub Deml, Jaroslav Durych

Abstract

The author of the present paper deals with the general features of success of literary artefacts on the examples of several Czech authors. Regardless of some typical cases going back to the 19th century, among others a famous one connected with the name of possibly the only real Czech romantic Karel Hynek Mácha, probably the most significant romantic poet in the world observed from the point of view of poetics and artistic values and existential angles, there are quite a lot of interesting 20th-21st-century authors whose success on the one hand and loss of popularity on the other signalled the causes of the whole process and its markers. While the 19th-century authors and the success of their work were linked with the preparedness of the reading public, with aesthetic tastes and prevalent styles, more modern literature since modernism has been connected, besides the mentioned factors, more with political shifts of emphasis and with the whole social atmosphere; it also depends on the thematic and genre structure of literary artefacts, on the problems dealt with, on the degree of experimentalism. The examples of several Czech 20th-century authors demonstrate various aspects of the problem of the markers of succes and their association with their creative individuality.

Author Biography

Ivo Pospíšil, Masaryk University

Institute of Slavonic Studies

Masaryk University

Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Nakhlik, Ye. (2003). Dolia – Los – Sud’ba: Shevchenko i pol’s’ki ta rosiis’ki romantyky [Fate – Los – Destiny: Shevchenko vs Polish and Russian romantics]. Lviv : L’vivs’ke viddilennia Instytutu literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukraïny, 568 p. (in Ukrainian).

Nikolsky, S. (1966). Fantasticheskie proizvedeniia Karela Chapeka [Science fiction works by Karel Čapek]. In: Chapek, K. R. U. R. Sredstvo Makropulosa. Voina s salamandrami. Moscow : Mir, pp. 5–23. (in Russian).

Nikolsky, S. (1967). Karel Chapek – fantast i satirik [Karel Čapek as a science fiction writer and satirist]. In: Chapek, K. Fabrika absoliuta. Belaia bolezn’. Moscow : Molodaia gvardiia, pp. 251–268. (in Russian).

Nikolsky, S. (1968). Roman K. Chapeka “Voina s salamandrami”: struktura i zhanr) [The novel by Karel Čapek “The War with Salamanders”: structure and genre]. Moscow : Nauka, 208 p. (in Russian).

Nikolsky, S. (2009). Nad stranitsami antiutopii K. Chapeka i M. Bulgakova (poetika skrytykh motivov) [Over the pages of dystopias by K. Čapek and M. Bulgakov (poetics of hidden motives)]. Moscow : Institut slavianovedeniia RAN, 192 p. (in Russian).

Bednaříková, H. (2000). Česká dekadence: kontext, text, interpretace. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 133 s.

Bradbrook, B. R. (1998). Karel Čapek. In Pursuit of Truth, Tolerance, and Trust. Brighton: Sussex Academic Press, 257 p.

Bradbrook, B. R. (2006). Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory. Praha : Academia, 293 s.

Čapek, K. (1985). Spisy. O umění a kultuře II. Praha : Československý spisovatel, 665 s.

Čapek, K. (1986). Spisy. O umění a kultuře III. Praha : Československý spisovatel, 907 s.

Čapek, K. (1987). Univerzitní studie. Praha : Československý spisovatel, 365 s.

Čapek, K. (1990). Hovory s T. G. Masarykem. Praha : Československý spisovatel, 588 s.

Čapek, K. (1998). Čtení o T. G. Masarykovi. Uspořádal Miroslav Halík, který knihu rovněž opatřil vydavatelskou a edičními poznámkami a vysvětlivkami. 2nd edition. Praha : Česká expedice /Riopress, 199 s.

Durych, J. (2001). Jaroslav Durych publicista. Ed. Zuzana Fialová. Praha : Academia, 2000, 351 s.

Horyna, B. (2005). Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis. Praha : Vyšehrad, 453 s.

Marek, P. (ed.) (2000). Česká katolická moderna. Prostějov : Muzeum Prostějovska, Olomouc : Katedra politologie FF UP, 115 s.

Merhaut, L. (1994). Cesty stylizace v české literatuře na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha : ČSAV, 232 s.

Měšťan, A. (1987). Česká literatura 1785–1985. Toronto : Sixty-Eight Publishers, 454 s.

Měšťan, A. (2002). Česká literatura mezi Němci a Slovany. Praha : Academia, 319 s.

Michl, J. B. (1995). Laureatus – laureata. Nositelé Nobelovy ceny za literaturu a čeští kandidáti. Třebíč : Arca JiMfa, 406 s.

Nikolskij, S. (1952). Karel Čapek. Přel. Kamila Jiroudková, pozn. a vysvětl. opatřil Miroslav Halík. Praha : Československý spisovatel, 33 s.

Ohme, A. (2002). Karel Čapeks Roman „Der Krieg mit den Molchen“. Verfahren – Intention – Rezeption. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 222 s.

Pospíšil, I. (1990a). Jedna česko-ruská literární spirála (Dostojevskij – Čapek – Těndrjakov). Československá rusistika, č. 5, s. 257–265.

Pospíšil, I. (1990b). Žánr jako bezprostřední výraz autorovy osobnosti. Deník spisovatele F. Dostojevského a Šlépěje J. Demla. Slovenská literatúra, č. 4, s. 338–349.

Pospíšil, I. (1998). Ze skandinávské slavistiky. Slavica Litteraria, X 2, s. 121–122.

Pospíšil, I. (1999). Dva poliusa bytiia: anglo-amerikanskii empirizm-pragmatizm i “russkaia tema” u Karela Chapeka. In: Kowalczyk, W. (red.). Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 225–233. (in Russian).

Pospíšil, I. (2001). Rozeklaná krása [Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. Obálku s použitím kresby Albrechta Dürera, vazbu a grafickou úpravu navrhl Boris Mysliveček. Stručný životopis napsal Václav Durych, text Knižní tvorba Jaroslava Durycha napsali Jiří Kudrnáč a Karel Komárek. Soupis díla Jaroslava Durycha a literatury o něm zpracovala Věra Vladyková. K vydání připravila Jitka Uhdeová. Brno : Atlantis 2000]. Slavica Litteraria, X 4, s. 129–131.

Pospíšil, I. (2003a). Hořkosladký úděl zprostředkovatelů [Měšťan, A. Česká literatura mezi Němci a Slovany. Praha : Academia, 2002, 319 s.]. Slavica Litteraria, X 6, s. 177–179.

Pospíšil, I. (2003b). Problém narativní básně. In: Slovanský romantismus – estetično genologických kategórií. Banská Bystrica : Katedra slovanských jazyků Filologické fakulty UMB, s. 26–36.

Pospíšil, I. (2004). Baroko jako historicky vymezený fenomén a jako kulturní typ (Barokový slavismus Milana Kopeckého a publicistika Jaroslava Durycha). In: Pons Strigoniensis. Studia. Nové interpretace českého baroka. A Cseh barokk új interpretrációi. Sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.-13. května 2003. Nemzetközi konferencia, Piliscsaba, 2003. május 12-13. Esztergom, Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, s. 11–24.

Pospíšil, I. (2008a). Karel Čapek – przypadek prawie zapomnianego mistrza człowieczeństwa i tolerancji. In: Gazda, G., Hübner, I. i Płuciennik, J. (red.) Dyskursy i przestrzenie (nie)TOLERANCJI. Łódź : Wydawnictwo Universytetu Łodzkiego, s. 109–118.

Pospíšil, I. (2008b). Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine. Primerjalna književnost, letn. 31, št. 2, s. 137–148.

Pospíšil, I. (2010a). Karel Hynek Mácha a typologie evropského romantismu. In: Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství. Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne. Olomouc : Univerzita Palackého.

Pospíšil, I. (2010b). Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. Primerjalna književnost, letn. 33, št. 1, s. 131–142.

Pospíšil, I. (2013). Střetnutí textů a kontextů (na pozadí ohlasů výstavy sovětského malířství v Praze roku 1947). In: Text a kontext. Květuše Lepilová a kol. Kolektivní monografie Centra pro další vzdělávání Ústavu slavistiky FF MU a České asociace slavistů. Brno : Repronis, s. 111–118.

Pospíšil, I. (2022). Karel Chapek kak analitik ugroz i katastrof [Karel Čapek as an Analyst of Threats and Disasters]. Mirgorod, № 1 (19), s. 122–134. (in Russian).

Pospíšil, I. (2023). Náš přítel na Britských ostrovech (Památce Roberta Burtona Pynsenta). Slavica litteraria, roč. 26, č. 1, s. 119–124. https://doi.org/10.5817/SL2023-1-9

Pospíšil, I. a Zelenka, M. (1996). René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno : Masarykova univerzita, 211 s.

Pynsent, R. B. (1973). Julius Zeyer: The Path to Decadence. The Hague : Mouton, 264 p. https://doi.org/10.1515/9783112316375

Pynsent, R. B. (1994). Question of Identity: Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality. London, Budapest, New York : Central European University Press, 244 p.

Pynsent, R. B. (1996). Pátrání po identitě. Jinočany : H&H, 278 s.

Pynsent, R. B. (2000). Tolerance and the Karel Čapek Myth. The Slavonic and East European Review, vol. 78, no. 2, pp. 331–353.

Romantizmus reflektujúci a reflektovaný (1997). Bratislava : Katedra ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 177 p.

Rotrekl, Z. (1995). Barokní fenomén v současnosti. Praha : TORST, 232 s.

Rozkošný hrob: antologie české romantické poezie (2009). Sestavil Václav Vaněk a kol. Příbram : Pistorius & Olšanská, 183 s.

Šalda, F. X. (1987–1988). Z období Zápisníku. Praha : Odeon.

Slavíčková, M. (ed.) (1995). Sägner och legender fran Tjeckien och Slovakien. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 128 s.

Slavíčková, M. (ed.). O české a švédské literatuře (1996). Referáty ze semináře českých a švédských spisovatelů. Praha 2. března 1996. Stockholm : Nadace Charty 77, 64 s.

Uhle, D. (2006). Avantgarde, Zivilisationskritik und Pragmatismus in Karel Čapeks „Boží muka“. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 415 S.

Vašák, P. (1981). Literární pouť Karla Hynka Máchy. Praha : Odeon, 395 s.

Vašák, P. (2009). Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy. Praha : Akropolis, 145 s.

Vašák, P. (ed.) (1986). Prostor Máchova díla. Praha : Československý spisovatel, 281 s.

Voisine-Jechová, H. (2005). Dějiny české literatury. Jinočany : H&H, 625 s.

Wellek, R. (1931). Immanuel Kant in England. Princeton : Princeton University Press, 317 p.

Wellek, R. (1936). The Theory of Literary History. Travaux de Cercle Linguistique du Prague, vol. 6, pp 173–191.

Wellek, R. (1943). The Two Traditions of Czech Literature. In: Kaun, A. and Simmons, E. J. (ed.). Slavic Studies. Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, pp. 213–228.

Żurawski, S. (red.) (2008). Romantyzm. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305 s.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Pospíšil, I. “Success and Its Relativization: General Remarks on the Fate of Literary Works and Their Authors (Specific Features of Czech Literature)”. Pitannâ lìteraturoznavstva, no. 107, June 2023, pp. 97-114, doi:10.31861/pytlit2023.107.097.

Issue

Section

Literature: Markers of Success