Культурологический дискурс рассказа А. Аверченко “Смерть африканского охотника”

Marina Lebedzeva

Анотація


Реконструюється образна концепція особистості, втілена в оповіданні А. Аверченко „Смерть африканського мисливця” (1914) крізь призму авторських ціннісних орієнтирів і психологічних трансформацій героя, який переживає дорослішання. Вивчення культурологічного дискурсу в проекції художнього висловлювання на соціальний контекст сприяє розкриттю авторського ставлення до персонажів і подій, осмислення заданих у творі філософських опозицій „життя-смерть”, „свобода-несвобода”. Щирість як найвищий прояв людини, що характерний для дітей і втрачається дорослими, бунт проти буденності, прощання з ілюзіями як реакція на зіткнення з реальним виміром сучасного світу – все це опиняється в об’єктиві автора, який предметно, психологічно і символічно деталізує шкалу життєвих цінностей у рамках художньої цілісності оповідання.

Ключові слова


образна концепція особистості; соціально-психологічний феномен дитинства; дискурс; композиція; символ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Averchenko A. Smert’ afrikanskogo ohotnika [The Death of the African Hunter]. In: Sobranie sochinenii : v 13 t. T. 5. Sornye travy. Moskow, 2012, pp. 206–212. (in Russian).

Andreev A. Psihika i soznaniye: dva jazyka kultury [Psyche and consciousness: two languages of culture].Minsk, 2000, 233 p. (in Russian).

Lotman Y. V shkole poeticyeskogo slova: Pushkin, Lermontov, Gogol [In the school of a poetic word: Pushkin, Lermontov, Gogol].Moscow, 2015, 416 p. (in Russian).

Phildshtein D. Detstvo kak socialno-psihologicheski fenomen i osoboe sostojanye razvitiya [Childhood as a socio-psychological phenomenon and a special state of development]. Available at: http://www.voppsy.ru/issues/1998/981/981003.htm (accessed 4 September 2017). (in Russian).

Fromm E. Chelovek dlya sebya [Man for himself].Minsk, 1992, 253 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверченко А. Т. Смерть африканского охотника / А. Т. Аверченко // Собрание сочинений : в 13 т. Т. 5. Сорные травы / сост., подг. текста и комментарии С. С. Никоненко. – Москва : Изд-во „Дмитрий Сечин”, 2012. – С. 206–212.

Андреев А. Н. Психика и сознание: два языка культуры / А. Н. Андреев. – Минск : БГУ, 2000. – 233 с.

Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.

Фильдштейн Д. И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития [Электронный ресурс] / Д. И. Фильдштейн // Вопросы психологии. – Режим доступа : http://www.voppsy.ru/issues/1998/981/981003.htm.

Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Marina Lebedzeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine