Персоносфера роману А. Кокотюхи “Червоний”

Lyudmila Romas

Анотація


Досліджено персоносферу роману „Червоний” сучасного українського письменника А. Кокотюхи. Серед персонажів роману виділено ті, які пізнаються як особистості в історико-культурних та соціально-політичних реаліях. З’ясовано, що композиційною особливістю роману є те, що він написаний у вигляді трьох зошитів від імені трьох другорядних персонажів, ступінь важливості яких визначається їх роллю в розвитку сюжету. Доведено, що комунікація автора з читачем відбувається опосередковано, через експліцитних персонажів із трьох різних історій про одну й ту ж саму людину. Опозицію „двох правд” показано через експліцитних авторів (Клим Рогозний, Григорій Титаренко), представлених у творі образами розповідачів, які виконують функції уявного автора. Проаналізовано моделювання специфічних сукупностей образів роману: представників радянського режиму, вільних людей, переконаних у справедливості своєї боротьби за визволення України від окупантів, і специфічну сукупність табірних об’єктів-персонажів.

Ключові слова


роман; персоносфера; образ; моделювання; історичний факт; другорядний персонаж; А. Кокотюха

Повний текст:

PDF

Посилання


Gekman L. P. Personosfera traditsionnoi kul’tury: teoretiko-metodologicheskii aspect [Personosphere of Traditional Culture: theoretical and methodological aspect]. Vestnik AltGTU, 2006, no. 1, pp. 74–75. Available at: http://elib.altstu.ru/elib/book/Files/va2006_1/pdf/074_Gekman.pdf (accessed 11 May 2017). (in Russian).

Danilenko L. V. Povernennya banderivtsiv: ideyi i prahnennya natsyi v avtors′komu mifi A. Kokotyuhy (“Chervonyy”) [The Return of Bandera’s men: the national ideals and aspirations in A. Kokotyukha’s author’s myth (novel “Red”)]. Visnyk Zaporiz′kogo natsional′nogo universitetu, 2015, no. 1, pp. 78–83. (in Ukrainian).

Kovalevs′ka E. Andriy Kokotyukha: Chervonyy” ne prosto roman – tse hromadyanska pozytsiya [Andriy Kokotyukha “Red” is not a romance – it′s civil position] Available at: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2012/11/121129_book_2012_interview_kokotyuha_ek.shtml (accessed 11 May 2017). (in Ukrainian).

Kokotyukha A. Chervonyy [Chervony]. Kharkiv, 2013, 320 p. (in Ukrainian).

Likhachov D. Chelovek v literature Drevney Rusi [The Man in the Literature of Ancient Rus’]. Mosсow, 1970, 180 p. (in Russian).

Nikoriak N. V. Avtentychnistkinostsenariiu iak suchasnoho literaturnoho tekstu [Authenticity of the screenplay as a modern literary text]. Chernivtsi, 2011, 240 p. (in Ukrainian).

Tkachenko A. O. Mystetstvo slova (Vstup do literaturoznavstva) [Art of Words (Introduction to Literary Studies)]. Kyiv, 2003, 448 p. (in Ukrainian).

Filonenko S. Prihodnyts′ko-istorychna beletrystyka Andriya Kokotyukhy: dialoh z traditsiyeyu [Historical adventure fiction by Andriy Kokotyukha: dialogue with tradition]. Literaturnyy proces: metodologiya, imena, tendencii. Kyiv, 2015, no. 6, pp. 76–79. (in Ukrainian).

Khazagerov G. Personosfera russkoi kul′tury [The Personosphere of Russian Culture]. Novyi mir, 2002, no.1, pp. 133–145. (in Russian).

Chervinska O. V., Zvarych I.M., Sazhyna A. V. Psykholohichni aspekty aktual′noï retseptsiï tekstu: teoretyko-metodolohichnyі pohliad na suchasnu praktyku slovesnoï kul′tury [Psychological aspects of actual text reception: theoretical and methodological view on the modern verbal culture]. Chernivtsi, 2009, 284 р. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гекман Л. П. Персоносфера традиционной культуры: теоретико-методологический аспект [Электронный ресурс] / Л. П. Гекман // Вестник АлтГПУ им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 2006. – № 1. – С. 74–75. – Режим доступа : http://elib.altstu.ru/elib/book/Files/va2006_1/pdf/074_Gekman.pdf.

Даниленко Л. В. Повернення бандерівців: ідеї і прагнення нації в авторському міфі А. Кокотюхи (роман „Червоний”) / Л. В. Даниленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. – № 1. – С. 78–83.

Ковалевська Є. Андрій Кокотюха: „Червоний” не просто роман – це громадянська позиція : [інтерв’ю з Андрієм Кокотюхою] [Електронний ресурс] / Євгенія Ковалевська. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2012/11/121129_book_2012_interview_kokotyuha_ek.shtml.

Кокотюха А. Червоний / Андрій Кокотюха. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 320 с.

Лихачев Д. Человек в литературе Древней Руси / Дмитрий Лихачев. – Москва : Наука, 1970. – 180 c.

Нікоряк Н. В. Автентичність кіносценарію як сучасного літературного тексту : [монографія] / Н. В. Нікоряк ; вступне слово О. Червінської. – Чернівці : Місто, 2011. – 240 с.

Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) / А. О. Ткаченко. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2003. – 448 c.

Філоненко С. Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією / Софія Філоненко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки). – Київ : НМЦ Київського університету імені Бориса Грінченка, 2015. – № 6. – С. 76–79.

Хазагеров Г. Персоносфера русской культуры / Георгий Хазагеров // Новый мир. – 2002. – № 1. – С. 133–145.

Червінська О. В. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: Теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури : науковий посібник / О. В. Червінська, І. М. Зварич, А. В. Сажина. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 284 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Lyudmila Romas

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine