Образ країни-сусіда та проблеми самоідентифікації у тревелозі М. Щиґела “Зроби собі райˮ

Olesia Kalyniushko

Анотація


Здійснено імагологічний аналіз тревелога М. Щиґела „Зроби собі райˮ. Досліджено зв’язок між жанровою формою твору та образом героя-оповідача, який приміряє на себе ролі героя-репортера та героя-мандрівника. Проаналізовано, як зіткнення із простором ментально близького Іншого відбилось на ідентичності героя. Акцентовано на різнорідності взаємин героя із близькими йому націями чехів, українців та росіян. Українці та росіяни однозначно маркуються героєм-оповідачем як вороги, ставлення ж героя до чехів амбівалентне. Оповідач позиціонує себе чехофілом, він репрезентує ксенофільський гетерообраз чехів із метою вивищити свою батьківщину через приязне ставлення до більш цивілізаційно розвиненої країни.

Ключові слова


Маріуш Щиґел; “Зроби собі райˮ; тревелог; гетерообраз; ідентичність; герой-мандрівець; герой-репортер

Повний текст:

PDF

Посилання


Budniy V. Rozhadka chariv Tsirtsei: natsional’ni obrazy ta stereotypy v osvitlenni literaturnoi etnoimaholohii [The Key to Circe’s Enchantment: National Images and Stereotypes in the Light of Literary Ethnoimagological Studies]. Slovo i chas, 2007, no. 3, pp. 52–63. (in Ukrainian).

Verbyts’ka O. Transformatsia kontseptu subyekta u konteksti postmodernizmu [Subject Concept Transformation in the Postmodernist Context]. In: Visnyk L’vivs’koho universytetu. Lviv, 2010, no. 13, pp. 45–52. (in Ukrainian).

Vozniuk O. Stereotyp yak chynnyk formuvannia vizii Inshoho [Stereotype as the Factor of Forming Visions of the Other]. In: Antropolohia literatury: komunikatsia, mova, tilesnist’. Ternopil, 2008, no. 25, pp. 171–178. (in Ukrainian).

Hundorova T. Melankholia po dorozi v Rym, abo Dyskurs ukrains’koho oktsydentalizmu [The Melancholy on the way to Rome, or Discourse of Ukrainian Oxidentialism]. In: Europeis’ka melancholia. Dyskurs ukrains’koho oktsydentalizmu. Kyiv, 2008, pp. 5–44. (in Ukrainian).

Zabiyaka I. Imaholohichnyi aspekt vyvchennia suchasnoi ches’koi ta ukrains’koi literature [Imagological aspect of studying modern Czech and Ukrainian literatures]. Komparatyvni doslidzhennia slovians’kykh mov i literature. Pamyati akademika Leonida Bulakhovs’koho, 2013, no. 21, pp. 213–219. (in Ukrainian).

Pohrebnyak O. Obraz Ukrainy v suchasniy chaes’kiy prozi [Image of Ukraine in Modern Czech Prose]. Literaturoznavchi studii, 2013, no. 37 (2), pp. 171–178. (in Ukrainian).

Toporov V. Obraz soseda v stanovlenii etnicheskogo camosoznanya (russko-litovskaya perspektiva) [Neighbour’s Image in the Formation of the Ethnic Self-Consciousness (Russian and Latvian Prospective)]. In: Slavyane i ih sosedi. Issue 2. Etnopsikhologicheskiy stereotip v seredine veka.Moscow, 1990, pp. 4–14. (in Russian).

Szczygieł M. Zroby sobi rai [Make Your Own Paradise]. Kyiv, 2011, 324 p. (in Ukrainian).

Budrewich T. Kodex polaka w podróży. In: Podróż i literatura: 1864 – 1941. Warszawa, 2008, pp. 548–563. (in Polish).

Český Statistický Úřad. Available at: https://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/engt/8200578577/$File/c01t01.pdf (accessed 11 November 2017).

Dębicki М. Sympatia i stereotypy Czechów wobec Polaków. Dynamika i uwarunkowania zjawisk. In: Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study. Cieszyn-Katowice, 2012, pp. 76–96.

Mariusz Szczygieł. Culture.pl. Available at: http://culture.pl/pl/tworca/mariusz-szczygiel (accessed at 10 November 2017).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будний В. Розгадка чарів Цірцеї : національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології / Василь Будний // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 52–63.

Вербицька О. Трансформація концепту суб’єкта у контексті постмодернізму / Ольга Вербицька // Вісник Львівського університету. Сер. : Філософія. – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 45–52.

Вознюк О. Стереотип як чинник формування візії Іншого / Ольга Вознюк // Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність. – Вип. 25. – Тернопіль, 2008. – С. 171–178.

Гундорова Т. Меланхолія по дорозі в Рим, або Дискурс українського окциденталізму / Тамара Гундорова // Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / за ред. Т. І. Гундорової. – Київ : ВД „Стилосˮ, 2008. – С. 5–44

Забіяка І. Імагологічний аспект вивчення сучасної чеської та української літератур / Ірина Забіяка // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – Вип. 21. – С. 213–219.

Погребняк О. Образ України в сучасній чеській прозі / Олена Погребняк // Літературознавчі судії. – 2013. – Вип. 37 (2). – С. 171–178.

Топоров В. Образ соседа в становлении этнического самосознания (русско-литовская перспектива) / Владимир Топоров // Славяне и их соседи. Вып. 2. Этнопсихологический стереотип в средние века. – Москва, 1990. – С. 4–14.

Щиґел М. Зроби собі рай / Маріуш Щиґел. – Київ : Темпора, 2011. – 324 с.

Budrewich T. Kodex polaka w podróży / Tadeusz Budrewich // Podróż i literatura: 1864 – 1941 / pod red. nauk. E. Ihnatowich. – Warszawa : Wydzial polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – S. 548 – 563.

Český Statistický Úřad [Еlektronické zdroje]. – Přístupový režim : https://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/engt/8200578577/$File/c01t01.pdf.

Dębicki М. Sympatia i stereotypy Czechów wobec Polaków. Dynamika i uwarunkowania zjawisk / Marcin Dębicki // Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study / pod red. A. Kasperka. – Cieszyn-Katowice : PAN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozvoju I Współpracy Regionalnej „Оlzaˮ, 2012. – S. 76 – 96.

Mariusz Szczygiel [Zasób elektroniczny] // Culture.pl. – Tryb dostępu : http://culture.pl/pl/tworca/mariusz-szczygiel.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Olesia Kalyniushko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine