Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом (“Intermezzo” Сергія Параджанова)

Nataliia Nikoriak

Анотація


Доводиться що, другорядний статус кіносценарію, створеного за літературним першоджерелом, не завжди свідчить про його другорядну якість. Нерідко кіносценарій літературного тексту не поступається першоджерелу – він може бути цілком оригінальним, якісним, самостійним. У руслі заданого вектора розглянутий кіносценарій Сергія Параджанова „Intermezzo” (1970), за однойменним текстом М. Коцюбинського.

Ключові слова


С. Параджанов; М. Коцюбинський; “Intermezzo”; кіносценарій; поетика назви; персоносфера; наратив; інтермедіальний римейк; інтертекстуальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko A. Nezniаti fil′my Serhiiа Paradzhanova. In: Ukraïns′ke kino vid 1960-kh do s′ohodni. Problema vyzhyvannia [Not stuffed movies Sergey Parajanov's]. Kyiv, 2010, pp. 67–75. (in Ukrainian).

Aronson O. Kommunikativnyiy obraz (Kino. Literatura. Filosofiya) [Communicative image (Film, Literature, Philosophy)]. Moscow, 2007, 379 р. (in Russian).

Bazin A. Chto takoe kino? [What is a movie?]. Moscow, 1972, 382 р. (in Russian).

Barskyi V. Pro Paradzhanova ta ioho fil′my [About Parajanov and his films]. Suchasnist′, 1984, no. 12, p. 54. (in Ukrainian).

Idlis Yu. B. Kategoriya avtora v tekste stsenarnoy adaptatsii: na materiale stsenariev Garolda Pintera [Author's category in the text of scenario adaptation: based on Harold Pinter's scripts]. PhD dissertation. Moscow, 2007, 240 р. (in Russian).

Kotsiubynsky M. Tvory : v 7 t. [Works: in 7 volumes]. Kyiv, 1973–1975, vol. 2, 383 p. (in Ukrainian).

Levon Hryhorian: Dukhovna bat′kivshchyna Paradzhanova – tse Halychyna [Levon Grigoryan: Paradzhanov's spiritual homeland is Halychyna]. Available at: https://zaxid.net/grigoryan_duhovna_batkivshhina_paradzhanova__tse_galichina_n1268406 (accessed 11 May 2017). (in Ukrainian).

Martyanova I. A. Tekst kinostsenariya i kinostsenariy teksta [Text of the script and script of the text]. St. Petersburg, 2003, 207 р. (in Russian).

Parajanov S. Intermezzo [Intermezzo]. In: Serhii Paradzhanov: Zlet, trahediia, vichnist′: Tvory, lysty, dokumenty arkhiviv, spohady, statti, fotohrafiï. Kyiv, 1994, pp. 149–167. (in Ukrainian).

Serhii Paradzhanov: Zlet, trahediia, vichnist′: Tvory, lysty, dokumenty arkhiviv, spohady, statti, fotohrafiï [Serhii Parajanov: Rise, tragedy, eternity: Works, letters, archival documents, memoirs, articles, photos]. Kyiv, 1994, 280 p. (in Ukrainian).

Tkachuk O. Naratyvna stratehiia maloï prozy Mykhaila Iatskova [Narrative strategy of little prose Mykhailo Yatskiv]. Slovo i chas, 2003, no. 1, pp. 63–70. (in Ukrainian).

Eisenstein S. Izbrannyie proizvedeniya : v 6 t. [Selected Works: in 6 volumes]. Moscow, 1964–1971, vol. 1, 696 р. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко А. Незняті фільми Сергія Параджанова / Анна Авраменко // Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. ст. / упоряд. Л. Брюховецька. – Київ : Задруга, 2010. – С. 67–75.

Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия) / Олег Аронсон. – Москва : Новое литературное обозрение, 2007. – 379 с.

Базен А. Что такое кино? : [сб. статей] / Андре Базен ; [пер. В. Божовича, И. Эпштейн]. – Москва : Искусство, 1972. – 382 с.

Барський В. Про Параджанова та його фільми / В. Барський // Сучасність. – 1984. – № 12. – С. 54.

Идлис Ю. Б. Категория автора в тексте сценарной адаптации: на материале сценариев Гарольда Пинтера : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Идлис. Юлия Борисовна. – Москва, 2007. – 240 с.

Коцюбинський М. Твори : в 7 т. – Київ : Наукова думка, 1973–1975. – Т. 2. – 383 с.

Левон Григорян: Духовна батьківщина Параджанова – це Галичина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/grigoryan_duhovna_batkivshhina_paradzhanova__tse_galichina_n1268406.

Мартьянова И. А. Текст киносценария и киносценарий текста / И. А. Мартьянова. – Санкт-Петербург : САГА, 2003. – 207 с.

Параджанов С. Intermezzo : [сценарій] / Сергій Параджанов // Сергій Параджанов: Злет, трагедія, вічність: Твори, листи, документи архівів, спогади, статті, фотографії / [упоряд. Р. М. Корогодський, С. І. Щерба]. – К. : Спалах, 1994. – С. 149–167.

Сергій Параджанов: Злет, трагедія, вічність : твори, листи, документи архівів, спогади, статті, фотографії / [упоряд. Р. М. Корогодський, С. І. Щерба]. – Київ : Спалах, 1994. – 280 с.

Ткачук О. Наративна стратегія малої прози Михайла Яцкова / О. Ткачук // Слово і час. – 2003. – № 1. – С. 63–70.

Эйзенштейн С. Избранные произведения : в 6 т. / Сергей Эйзенштейн. – Москва : Искусство, 1964–1971. – Т. 1. – 696 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Nataliia Nikoriak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine