Пародія як феномен літературної критики

Natalіia Naumenko

Анотація


Визначено особливості пародії не лише як художнього твору, а й як різновиду літературно-критичної розвідки. Зроблено висновок, що пародія, котра, за задумом її автора, має на меті показати й висміяти певні вади твору-оригіналу, насправді при уважному прочитанні установлює критичну парадигму, в якій, по-перше, виявлені вади постають як спосіб „творчої профілактики” майбутньому поетові, а по-друге, дозволяють читачеві увиразнити й позитиви пародійованого тексту, зокрема й через звертання до першотвору, а також створити в уяві образ автора (і оригіналу, і пародії), відкритий до подальших інтерпретацій. Предметом дослідження у даній статті стали літературні пародії, оприлюднені впродовж ХХ – на початку ХХІ століть, а також твори, які апріорі не є пародіями, але виступають такими щодо деяких реалій сьогодення їхніх авторів.


Ключові слова


пародія; образ; жанр; система віршування; поезія; літературна критика; індивідуальний стиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Bortnyak, A. Poeziya vnatrus [The Sifted Poetry]. Kyiv, 1990, 80 p. (in Ukrainian).

Bryukhovetsky, V. Sylove pole krytyky [The Power Field of Criticism]. Kyiv, 1984, 240 p. (in Ukrainian).

Vyshnia, Ostap. Tvory : v 5 t. T. 1: Usmishky, humoresky, feyletony 1919–1924 rr. [Works. In 5 volumes. Vol. 1 : Usmishkas, humoresques, feuilletons from 1919 to 1924]. Kyiv, 1974, 456 p. (in Ukrainian).

Havryliuk, I. Talanovyti stoyannya [The Talented Standings]. In: Veselyy yarmarok. Humor and Satire. Kyiv, 1986, p. 344. (in Ukrainian).

Holoborod’ko, V. Letyuche vikontse [The Little Flying Window]. Kyiv, 2005, 463 p.

Yefremov, S. Istoriya ukrayins’koho pys’menstva [History of Ukrainian Literature]. Kyiv, 1995, 656 p. (in Ukrainian).

Zahrebel’ny, P. Nelozhnymy ustamy… : statti, ese, portrety [In Never Lying Mouth… : articles, essays, portraits]. Kyiv, 1981, 479 p. (in Ukrainian).

Isakovsky, M. O poeticheskom masterstve [Over the Poetic Mastery]. In: Sobranie sochinenii. Moscow, 1969, pp. 233–358. (in Russian).

Ivakin, Yu. Humor i satyra. Parodiyi, opovidannya, feyletony, pamflety [Humor and Satire. Parodies, stories, feuilletons, pamphlets]. Kyiv, 1986, 421 p. (in Ukrainian).

Kolomiyets, V. Poky sche svityt’ sontse… : poeziyi [Until the Sun Will Shine : Poetry]. Kyiv, 2005, 208 p. (in Ukrainian).

Literaturni parodiyi. Sharzhi, epigramy, akrostykhy, feyletony, humoresky, aforyzmy y karykatyry [Literary parodies. Charges, epigrams, acrostics, feuilletons, humoresques and cartoons]. Kyiv, 1927, 248 p. (in Ukrainian).

Literaturoznavcha entsyklopedia [Literary Encyclopedia]. Kyiv, 2007, vol. 2, 751 p. (in Ukrainian).

Naumenko, N. “Svitlorytm” lirychnykh miniatyur Pavla Tychyny v angliys’kykh perekladakh [Lightrhythm in lyrical miniatures by Pavlo Tychyna as translated into English]. In: Suchasny pohlyad na literaturu [The Up-to-Date View on Literature]. Kyiv, 2007, Issue 11, pp. 148–157. (in Ukrainian).

Nevrly, M. Ukrayins’ka radyans’ka poeziya 20-kh rr. v mikroportretakh i dovidkakh [The Ukrainian Soviet Poetry of the 1920s in micro portraits and references]. Kyiv, 1991, 271 p. (in Ukrainian).

Nikolenko, V. Pys’mennyk popysuye… eseyizovana entsyklopediya nepovtornosti [And the Writer’s Writing and Writing… Essayized encyclopedia of uniqueness]. Dnipropetrovs’k, 2007, 384 p. (in Ukrainian).

Novikov, V. Kniga o parodii [A Book about a Parody]. Moscow, 1989, 544 p. (in Russian).

Nudha, H. Parodiya v ukrayins’kiy literaturi [Parody in Ukrainian Literature]. Kyiv, 1961, 175 p. (in Ukrainian).

Potapov, V. Poet? Stikhotvorets? Rifmoplet? Razgovory o poezii [A Poet, a Versifier, or a Rhymer? Talks about Poetry]. Dnipropetrovsk, 2003, 88 p. (in Russian).

Potebnja, A. Mysl' i iazyk [Thought and Language]. Kyiv, 1993, 192 p. (in Russian).

Semenko, M. Poeziyi [Selected Poems]. Kyiv, 1985, 311 p. (in Ukrainian).

Semeniuk, H., Hulyak, A., Naumenko, N. Literaturna maysternist’ pysmennyka [Literary Mastery of a Writer]. Kyiv, 2015, 405 p. (in Ukrainian).

Tychyna, P. Sonyashni klyarnety [The Sunny Clarinets]. Kyiv, 2005, 86 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бортняк А. Поезія внатрус / Анатолій Бортняк. – Київ : Рад. письм., 1990. – 80 с.

Брюховецький В. С. Силове поле критики / В’ячеслав Брюховецький. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 240 с.

Вишня Остап. Твори : у 5 т. – Т. 1 : Усмішки, гуморески, фейлетони 1919–1924 рр. / Остап Вишня. – Київ : Дніпро, 1974. – 456 с.

Гаврилюк І. Талановиті стояння / Ігор Гаврилюк // Веселий ярмарок. Гумор і сатира. – Вип. 4 / упоряд. Ю. Цекова. – Київ : Рад. письм., 1986. – С. 344.

Голобородько В. Летюче віконце : вибрані поезії / Василь Голобородько ; передм. І. Дзюби. – Київ : Укр. письменник, 2005. – 463 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Єфремов С. О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – Київ : Феміна, 1995. – 656 с.

Загребельний П. А. Неложними устами… : статті, есе, портрети / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1981. – 479 с.

Исаковский М. В. О поэтическом мастерстве / Михаил Исаковский // Собр. соч. : в 4 т. – Москва : Сов. писатель, 1969. – Т. 4. – С. 233–358.

Івакін Ю. О. Гумор і сатира. Пародії, оповідання, памфлети, фейлетони / Юрій Івакін. – Київ : Дніпро, 1986. – 421 с.

Коломієць В. Р. Поки ще світить сонце… Поезії / Володимир Коломієць. – Київ : Укр. письменник, 2005. – 208 с.

Літературні пародії. Шаржі, епіграми, акростихи, фейлетони, гуморески, афоризми й карикатури / упоряд. В. Атаманюк. – Київ : Вид-во письменників „Маса”, 1927. – 248 с.

Літературознавча енциклопедія : в 2 т. / за ред. Ю. І. Коваліва. – Т. 2 : Маадай-Кара – Я-Форма. – Київ : Видавн. дім „Академія”, 2007. – 751 с.

Науменко Н. В. „Світлоритм” ліричних мініатюр Павла Тичини в англійських перекладах / Наталія Науменко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць. Вип. 11 / редкол. : В. Ф. Погребенник (відп. ред.), С. С. Кіраль (заст. відп. ред.), І. В. Савченко (відп. секретар) та ін. – Київ : ДП „Інформ.-аналіт. Агентство”, 2007. – С. 148–157.

Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х рр. в мікропортретах і довідках / Микола Неврлий. – Київ : Вища школа, 1991. – 271 с.

Ніколенко В. Письменник пописує… : есеїзована енциклопедія неповторності / Валерій Ніколенко. – Дніпропетровськ : Ліра Ltd., 2007. – 384 с.

Новиков В. И. Книга о пародии / Владимир Новиков. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 544 с.

Нудьга Г.А. Пародія в українській літературі / Григорій Нудьга. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 175 с.

Потапов В. Поэт? Стихотворец? Рифмоплет? Разговоры о поэзии / Василий Потапов. – Днепропетровск : Лира, 2003. – 88 с.

Потебня А. А. Мысль и язык / Александр Потебня. – Киев : СИНТО, 1993. – 192 с.

Семенко М. В. Поезії / Михайль Семенко. – Київ : Рад. письменник, 1985. – 311 с. – (Бібліотека поета).

Семенюк Г. Ф. Літературна майстерність письменника : підручник / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Наталія Науменко. – 2-ге вид., доп. – Київ : Сталь, 2015. – 405 с.

Тичина П. Г. Соняшні клярнети / П. Г. Тичина. Соняшні клярнети; А. Ніковський. Vita nova. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2005. – 86 с. – (Репринтне відтворення видання 1918 р.).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Natalіia Naumenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine