The Secondary in Concept of Resistance and Processes of Modernism: Rethinking Baltic Minimalism

Jūratė Landsbergytė-Becher

Abstract


The Baltic modern identity is based on Resistance of minor and inspired by looking for secondary survivor in the post-war history. The power of Resistance was crushed and became overturn into a special phenomenon of culture, dominated by passion of the second, the minor, creating the important metaphor of “sleeping underground” (“in the roots of oak”), the archetype of Self being able to rise from the depths, corresponding to the natural element. This “sleeping in the earth” (underground) power inspired the Baltic modernism, the second left, what encodes the expression of the human and nation right. The destination of Baltic minimalism, looking for minority, who touched the dark side of times, is the dramaturgy of resurrection (besides, the second in music means intonation cell or the minor interval of second, the “first step out” from the prima). This all is going to create the process of transformation. The passionate secondary expresses his protest in creative work with “still point of turning world” (T. S. Eliot).


Keywords


secondary; power; passion; resistance; transformation; mode

Full Text:

PDF

References


Andrijauskas, Antanas. Grožis ir menas [Beauty and Art]. Vilnius, 1995, 702 p.

Dzielo muzyczne i jego archetyp (2) = The Musical Work and its Archetype (2). Ed. A. Nowak. Bydgoszcz, 2006, 268 p.

Geda, Sigitas. Septynių vasarų giesmės [Psalms of seven summers]. Vilnius, 1991, 108 p.

Geda, Sigitas. Varnėnas po mėnuliu [Starling under the moon]. Vilnius, 1984, 234 p.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai [New ways of the Lithuanian music]. Vilnius, 2005, 407 p.

Grožio fenomenas kultūroje = The Phenomenon of Beauty in Culture. Ed. by Rūta Brūzgienė. Vilnius, 2012, 732 p.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Pagoniškasis avangardizmas. Teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai [Pagan avangarde. Theoretic aspects of Bronius Kutavičius Music]. Vilnius, 2001, 261 p.

Jung, Carl Gustav. Beitrage zur Symbolic des Selbst. Olten, 1976, 340 S.

Landsbergytė, Jūratė. Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje (T. Makačino “Malda už Lietuvą”, P. Vasko “Musica serva”) [Baltic Self: archetypical features of resistance fight in the unknown organ music of the Soviet times (T. Makačinas “Payer for Lithuania”, P. Vask’s “Musica serva”)]. Menotyra. Studies in Art, 2014, vol. 21, no. 3, pp. 243–256.

Landsbergytė, Jūratė. Baltiškas minimalizmas: intonacinė ląstelė istorijos dramoje. [Baltic minimalism: historical drama of intonation cell]. In: Acta academica artum Vilnensis. Ed. by Agnė Narušytė. Vilnius, 2010, vol. 58, pp. 31–41.

Landsbergytė-Becher, Jūratė. M. K. Čiurlionis ir baltiškas minimalizmas [M. K. Čiurlionis and Baltic minimalism]. In: Čiurlionis ir pasaulis = Čiurlionis and the World. Ed. by Rimantas Astrauskas. Vilnius, 2011, pp. 98–107.

Landsbergytė, Jūratė. Maldos transformacijos emigrantų kūryboje: katastrofinio modernizmo gestai. A. Mackaus poezijoje, J. Gaidelio ir L. Apkalnio vargonų muzikoje [Prayer transformations in emigrant creation: gestures of catastrophic modernism in poetry of A. Mackus and organ music of J. Gaidelis and L. Apkalnis]. Menotyra. Studies in Art, 2013, vol. 20, no. 3, pp. 255–272.

Mackus, Algimantas. Poezija [Poetry]. Vilnius, 1972, 167 p.

Mackus, Algimantas. Trys knygos: Jo yra žemė. Neornamentuotos kalbos generacija. Chapel B. [Three books. His is the land. Generation of non-ornamented language. Chapel B]. Vilnius, 1999, 172 p.

Milosz, Czeslav. Tėvynės ieškojimas [Searching for homeland]. Vilnius, 2011, 275 p.

Modernism and Music. An Anthology of Sources. Ed. By Daniel Albright. Chicago, 2004, 428 p.

Tarasti, Eero. Signs of music : a guide to musical semiotics. Berlin, New York, 2002, 224 p.


GOST Style Citations


Andrijauskas, Antanas. Grožis ir menas / Antanas Andrijauskas. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1995. – 702 p.

Dzielo muzyczne i jego archetyp (2) = The Musical Work and its Archetype (2) / Ed. A. Nowak. – Bydgoszcz : Akademia muzyczna im F. Nowowiejskiego, 2006. – 268 p.

Geda, Sigitas. Septynių vasarų giesmės / Sigitas Geda. – Vilnius : Vaga, 1991. – 108 p.

Geda, Sigitas. Varnėnas po mėnuliu / Sigitas Geda. – Vilnius : Vaga, 1984. – 234 p.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai / Rūta Gaidamavičiūtė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005. – 407 p.

Grožio fenomenas kultūroje = The Phenomenon of Beauty in Culture / Sud. Rūta Brūzgienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 732 p.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Pagoniškasis avangardizmas. Teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai / Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. – Vilnius : Gervelė, 2001. – 261 p.

Jung, Carl Gustav. Beitrage zur Symbolic des Selbst / Carl Gustav Jung. – Olten : Walter Verlag, 1976. – 340 S.

Landsbergytė, Jūratė. Baltiškoji Savastis: archetipiniai rezistencinės kovos bruožai nežinomoje sovietmečio vargonų muzikoje (T. Makačino “Malda už Lietuvą”, P. Vasko “Musica serva”) / Jūratė Landsbergytė // Menotyra. Studies in Art. – 2014. – Vol. 21. – № 3. – P. 243–256.

Landsbergytė, Jūratė. Baltiškas minimalizmas: intonacinė ląstelė istorijos dramoje / Jūratė Landsbergytė // Acta academica artum Vilnensis / Sud. Agnė Narušytė. – 2010. – T. 58. – P. 31–41.

Landsbergytė-Becher, Jūratė. M. K. Čiurlionis ir baltiškas minimalizmas / Jūratė Landsbergytė-Becher // Čiurlionis ir pasaulis = Čiurlionis and the World / Sud. Rimantas Astrauskas. – Vilnius : Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2011. – P. 98–107.

Landsbergytė, Jūratė. Maldos transformacijos emigrantų kūryboje: katastrofinio modernizmo gestai. A. Mackaus poezijoje, J. Gaidelio ir L. Apkalnio vargonų muzikoje / Jūratė Landsbergytė // Menotyra. Studies in Art. – 2013. – Vol. 20. – № 3. – P. 255–272.

Mackus, Algimantas. Poezija / Algimantas Mackus. – Vilnius : Vaga, 1972. – 167 p.

Mackus, Algimantas. Trys knygos: Jo yra žemė. Neornamentuotos kalbos generacija. Chapel B / Algimantas Mackus. – Vilnius : Baltos lankos, 1999. – 172 p.

Milosz, Czeslav. Tėvynės ieškojimas / Czeslav Milosz. – Vilnius : Baltos lankos, 2011. – 275 p.

Modernism and Music. An Anthology of Sources / Ed. By Daniel Albright. – Chicago : The University of Chicago Press, 2004. – 428 p.

Tarasti, Eero. Signs of music : a guide to musical semiotics / Eero Tarasti. – Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2002. – 224 p.

Copyright (c) 2017 Jūratė Landsbergytė-Becher

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The journal publishes research papers on terms: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine