Творча репліка Л. Толстого до М. Костомарова в жанрі мідквел

Inna Volkovynska

Анотація


Висвітлюється проблема жанрів у ракурсі надтекстових відношень. Зокрема, розглядаються функціональні можливості мідквелу як одного із жанрів, заснованих на інтертекстуальних зв’язках. З’ясовуються особливості взаємодії мідквелу Л. Толстого „Закінчення малоросійської легенди «Сорок літ», виданої Костомаровим у 1881 р.” і його претексту – повісті М. Костомарова „Сорок літ”. Зроблено висновок про те, що в повісті М. Костомарова крізь призму порушених морально-етичних проблем проглядають глибинні філософсько-теологічні питання, суголосні з духовно-творчими пошуками російського класика. Ключовим і об’єднуючим у творах стає мотив покарання, який, проте, знаходить у текстах різне сюжетне втілення.  Показано, що проблема Божої кари розв’язується письменниками по-різному, а їхні тексти утворюють своєрідну дилогію, мета якої – продемонструвати неоднозначність й непередбачуваність законів, людського буття і дати простір читачеві для роздумів і шукань.


Ключові слова


жанр; інтертекстуальність; мідквел; надтекст; М. Костомаров; Л. Толстой

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart R. Ot proizvedeniia k tekstu [From work to text]. In: Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika. Moscow, 1989, pp. 413–423. (in Russian).

Ivanova L. P. Sverkhtekst kak eksplikator mental'nogo prostranstva [Supertext as an explicator of mental space]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo, Seriia “Filologiia, 2006, vol. 19 (58), no. 2, pp. 209–213. (in Russian).

Ivanova L. P. Funktsii artefaktov-sverkhtekstov v poliloge kul'tur [Functions of artifacts-supertexts in the polylogue of cultures]. Kul'tura narodov Prichernomor'ia. 2008, vol. 2, no. 137, pp. 60–62. (in Russian).

Kostomarov M. I. Tvory [Works]. Kyiv, 1990, vol. 2, 780 p. (in Ukrainian).

Kostomarov N. Ob istoricheskom znachenii russkoi narodnoi poezii [About the historical significance of Russian folk poetry]. In: Kostomarov M. І. Slov’ians'ka mіfologіia. Kyiv, 1994, pp. 44–49. Available at: http://litopys.org.ua/kostomar/kos02.htm (accessed 10 Mai 2017). (in Russian).

Kostomarov N. I. Avtobiografiia N. I. Kostomarova [Autobiography of N. I. Kostomarov]. Moscow, 1922, 440 p. Available at: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/22615-kostomarov-n-i-avtobiografiya-n-i-kostomarova-m-1922-biblioteka-memuarov#page/5/mode/inspect/zoom/4 (accessed 10 Mai 2017). (in Russian).

Mednis N.E. Sverkhteksty v russkoi literature [Supertexts in Russian literature]. Novosibirsk, 2003, 169 p. Available at: http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=35&id=3 (accessed 10 Mai 2017). (in Russian).

Parkhomenko Ia. A. Tipologiia remeika [Typology of the remake]. Moscow, 2010, 41 p. (in Russian).

Smilianska V. L. Literaturna tvorchist′ Mykoly Kostomarova [Literary works of Mykola Kostomarov]. In: Kostomarov M. I. Tvory. Kyiv, 1990, vol. 1, pp. 5–37. (in Ukrainian).

Tolstoy L. N. Polnoe sobranie sochinenii [Complete set of works]. Moscow, 1928–1958, vols. 1–90. (in Russian).

Shylina A. H. Typy supertekstiv i systema supertekstovykh vidnoshen′ u rosiis′komovnomu zhinochomu zhurnali Ukraïny [Types of supertexts and system of supertext relations in the Russian-language women's magazine of Ukraine]. Movoznavstvo, 2013, no. 4, pp. 57–66. (in Ukrainian).

Shurupova O. S. K voprosu o sverkhtekste [To the question of a supertext]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2012, no. 7 (18), s. 1, pp. 225–227.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика ; [пер. с фр.] / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 413–423.

Иванова Л. П. Сверхтекст как экспликатор ментального пространства / Л. П. Иванова // Учен зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского : Сер. „Филология”.– 2006. – Т. 19 (58). – № 2. – С. 209–213.

Иванова Л. П. Функции артефактов-сверхтекстов в полилоге культур / Л.П. Иванова // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 2. – № 137. – С. 60–62.

Костомаров М. І. Твори : в 2 т. – Т. 2 : повісті / М. І. Костомаров / упоряд., передм. та приміт. В. Л. Смілянської. – Київ : Дніпро, 1990. – 780 с.

Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии [Электронный ресурс] / Н. Костомаров // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – Київ : Либідь, 1994. – С. 44–49. – Режим доступа : http://litopys.org.ua/kostomar/kos02.htm.

Костомаров Н. И. Автобиография Н. И. Костомарова [Электронный ресурс] / Н. И. Костомаров ; под ред. [и с предисл.] В. Котельникова. – Москва : Задруга, 1922. – [2], VIII, 440 с. – (Библиотека мемуаров). – Режим доступа : http://elib.shpl.ru/ru/nodes/22615-kostomarov-n-i-avtobiografiya-n-i-kostomarova-m-1922-biblioteka memuarov#page/5/mode/inspect/zoom/4.

Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе [Электронный ресурс] / Н. Е. Меднис. – Новосибирск : Изд-во ННРУ, 2003. – 169 с. – Режим доступа : http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=35&id=3.

Пархоменко Я. А. Типология ремейка : учеб. пособ. / Я. А. Пархоменко. – Москва : Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2010. – 41 с.

Смілянська В. Л. Літературна творчість Миколи Костомарова / В. Л. Смілянська // Костомаров М. І. Твори : в 2 т. – Т. 1 : поезії; драми; оповідання / М. І. Костомаров / упоряд., передм. та приміт. В. Л. Смілянської. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 5–37.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. / Л.Н. Толстой. – М. : Худож. лит., 1928–1958.

Шиліна А. Г. Типи супертекстів і система супертекстових відношень у російськомовному жіночому журналі України / А. Г. Шиліна // Мовознавство. – 2013. – № 4. – С. 57–66.

Шурупова О. С. К вопросу о сверхтексте / О. С. Шурупова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 7 (18). – Ч. 1. – С. 225–227.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Inna Volkovynska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine