Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша “Нехай мене звуть Ґантенбайн”

Natalia Astrachan

Анотація


Порушується проблема досягнення художньої цілісності літературного твору в ситуації руху європейської прози від модернізму до постмодернізму. Розглядаються особливості поетики роману М. Фріша „Нехай мене звуть Ґантенбайн”, зокрема організація оповіді, композиція сюжету та образів. Особлива увага приділяється підкреслено другорядним елементам художньої структури (вставним новелам, позасюжетним персонажам, периферійним подробицям), які відіграють визначальну роль у становленні художнього цілого експериментального роману. На матеріалі роману „Нехай мене звуть Ґантенбайн” аналізується концепція людини, запропонована художнім дискурсом другої половини ХХ століття.

Ключові слова


М. Фріш; структура оповіді; вставна новела; концепція людини; постмодернізм; художня цілісність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. M. Avtor i geroi v esteticheskoi deiatel'nosti [Author and Hero in Aesthetic Activity]. In: Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow, 1986, pp. 9–191. (in Russian).

Hegel G. W. F. Estetika : v 4 t. [The Aesthetics : in 4 v.]. Moscow, 1968, vol. 1, 312 p. (in Russian).

Ginzburg L. O lirike [About Lyrics]. Leningrad, 1974, 408 p. (in Russian).

Girshman M. M. Stil' literaturnogo proizvedeniia [The Style of a Literary Work]. In: Literaturnoe proizvedenie: Teoriia khudozhestvennoi tselostnosti [Literary Work: the Theory of Artistic Integrity]. Moscow, 2007, pp. 71–114. (in Russian).

Ortega y Gasset J. Bunt mas [Revolt of the Masses]. In: Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv, 1994, pp. 15–139. (in Ukrainian).

Frisch M. Nekhai mene zvut′ Gantenbain [Gantenbein]. Kharkiv, 2010, 284 p. (in Ukrainian).

Heidegger M. Vremia i bytie : stat'i i vystupleniia [Time and Being : Articles and Speeches]. Moscow, 1993, 447 p. (in Russian).

Jaspers K. Smysl i naznachenie istorii [Meaning and Purpose of History]. Moscow, 1991, 527 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – Москва : Искусство, 1986. – С. 9–191.

Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. – Москва : Искусство, 1968. – Т. 1. – 312 с.

Гинзбург Л. О лирике / Л. Гинзбург. – Ленинград : Сов. писатель, 1974. – 408 с.

Гиршман М. М. Стиль литературного произведения / М. М. Гиршман // Литературное произведение: Теория художественной целостности. – Москва : Языки славянских культур, 2007. – С. 71–114. – (Коммуникативные стратегии культуры).

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Хосе Ортега-і-Гасет // Вибрані твори ; [пер. з ісп. В. Бургардта, В. Сахна, О. Товстенко]. – Київ : Основи, 1994. – С. 15–139.

Фріш М. Нехай мене звуть Ґантенбайн : роман / М. Фріш ; [пер. з нім. П. В. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2010. – 284 с. – (Бібліотека світової літератури).

Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и выступления / М. Хайдеггер ; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – Москва : Республика, 1993. – 447 с. – (Мыслители ХХ века).

Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; [пер. с нем. М. И. Левина; вступ. ст. П. П. Гайденко]. – Москва : Политиздат, 1991. – 527 с. – (Мыслители ХХ в.).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Natalia Astrachan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

Pytannia literaturoznavstva
ISSN 2306-2908 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2 Kotsiubynsky str., Chernivtsi 58012, Ukraine