Basniak, T. (2013) “Typology of the Author’s Status: Two Experiences – Cz. Miłosz and G. von Rezzori”, Pitannâ lìteraturoznavstva, (88), pp. 22–33. doi: 10.31861/pytlit2013.88.022.