Dzyk, R. (2021) “To the 150th Anniversary of Lesya Ukrainka”, Pitannâ lìteraturoznavstva, (104), pp. 258–259. doi: 10.31861/pytlit2021.104.258.