Parheta, Yana. 2014. “Gryhir Tyutyunnyk’s Correspondance: The Problem of Relations With Mother”. Pitannâ lìteraturoznavstva, no. 89 (November):52-61. https://doi.org/10.31861/pytlit2014.89.052.