Basniak, Tetiana. 2013. “Typology of the Author’s Status: Two Experiences – Cz. Miłosz and G. Von Rezzori”. Pitannâ lìteraturoznavstva, no. 88 (December):22-33. https://doi.org/10.31861/pytlit2013.88.022.