[1]
Parheta, Y. 2014. Gryhir Tyutyunnyk’s Correspondance: The Problem of Relations with Mother. Pitannâ lìteraturoznavstva. 89 (Nov. 2014), 52–61. DOI:https://doi.org/10.31861/pytlit2014.89.052.