[1]
Basniak, T. 2013. Typology of the Author’s Status: Two Experiences – Cz. Miłosz and G. von Rezzori. Pitannâ lìteraturoznavstva. 88 (Dec. 2013), 22–33. DOI:https://doi.org/10.31861/pytlit2013.88.022.